tailieunhanh - CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ part 2

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Nguyên tắc chung Chỉ phẫu thuật sau khi phân tích đầy đủ tính chất và mức độ tổn thương nhằm 3 mục tiêu phương pháp phẫu thuật hợp lý và đơn giản nhất thời gian điều trị ngắn nhất kết quả về chức năng và thẩm mỹ tốt nhất có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, linh hoạt Rối loạn của tổ chức, cơ quan xung quanh Tiên liệu khả năng sử dụng mô tại chỗ, chú ý 3 chiều không gian, độ co rút của tổ chức . | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH guyên tắc chung Chỉ phẫu thuật sau khi phân tích đầy đủ tính chất và mức độ tổn thương nhằm 3 mục tiêu phương pháp phẫu thuật hợp lý và đơn giản nhất thời gian điều trị ngắn nhất kết quả về chức năng và thẩm mỹ tốt nhất có kế hoạch cụ thể tỉ mỉ linh hoạt 8 10 2011 CME CB1E CO1E2010 6 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Phân tích thương tổn Thống kê thương tổn vị trí kích thước hình dạng tình trạng rối loạn chức năng hiệu quả thẩm mỹ Rối loạn của tổ chức cơ quan xung quanh Tiên liệu khả năng sử dụng mô tại chỗ chú ý 3 chiều không gian độ co rút của tổ chức Sai lầm khó khắc phục là dự kiến hụt thiếu tổ chức tạo hình làm chưa đủ an toàn hơn 8 10 2011 CME CME CMIED2010 7 XAY DƯNG KẾ HOACH lựa chọn phương pháp dựa vào phân tích thương tổn tận dụng tổ chức tại chỗ kết hợp với cấy ghép tự thân. Chất liêu tạo hình tổ chức phụ trợ chất liêu nhân tạo thí dụ mắt giả hàm giả vành tai giả . 8 10 2011 CME CB CO 2010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.