tailieunhanh - GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 2

So sánh những phương pháp điều chế axetylen: nhược điểm chính của phương pháp cacbua để thu được axetylen là chi phí năng lượng điện lớn cho việc thu được CaC2, nhiều giai đoạn chuyển hóa nhiên liệu (CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2) và vốn đầu tư trong sản suất lớn. Ưu điểm của phương pháp là thu được axetylen đậm đặc, làm sạch nó khỏi tạp chất không khó. Ngoài ra, thu cacbuacanxi dựa trên nguồn than đá dồi dào. . Chế biến axetilen đi từ hyđrocacbon Người ta thu được axetylen từ metan và những. | bảo hiểm hoặc thiết bị chắn lửa 12 . So sánh những phương pháp điều chế axetylen nhược điểm chính của phương pháp cacbua để thu được axetylen là chi phí năng lượng điện lớn cho việc thu được CaC2 nhiều giai đoạn chuyển hóa nhiên liệu CaCO3 CaO CaC2 C2H2 và vốn đầu tư trong sản suất lớn. Ưu điểm của phương pháp là thu được axetylen đậm đặc làm sạch nó khỏi tạp chất không khó. Ngoài ra thu cacbuacanxi dựa trên nguồn than đá dồi dào. biến axetilen đi từ hyđrocacbon Người ta thu được axetylen từ metan và những parafin khác theo phản ứng thuận nghịch sau 2CH4 _- C2H2 3H2 C2H6 C2H2 2H2 Đây là những phản ứng thu nhiệt cân bằng của phản ứng chuyển dịch về bên phải khi nhiệt độ t 10000C - 13000C trong thực tế t 12000C -16GG0c Chế biến axetylen theo phương pháp này tương đối phức tạp do xảy ra phản ứng phụ chủ yếu là quá trình phân hủy axetylen thành cacbon và hyđro. Phản ứng phụ xảy ra mãnh liệt và đạt cực đại tại nhiệt độ t 12000C - 16000C. Nhiệt độ này cũng chính là nhiệt độ phản ứng chính đạt cực đại. Cũng như trong những trường hợp khác việc điều chỉnh hiệu suất phản ứng bằng việc rút ngắn thời gian phản ứng t bằng việc giảm độ chuyển hóa của nguyên liệu xuống còn 50 . Tùy theo cách cấp nhiệt để thực hiện phản ứng nhiệt phân những hyđrocacbon thành axetylen người ta chia ra 4 phương pháp nhiệt phân tái sinh nhiệt phân đồng thể nhiệt phân cracking điện nhiệt phân oxy hóa. . Khí tổng hợp Khí tổng hợp là hỗn hợp khí gồm hyđro và oxit cacbon theo các tỉ lệ thể tích khác nhau từ 1 1 đến 1 2 - . Để sản xuất khí tổng hợp trước tiên người ta dùng than sau đó dùng quá trình chuyển hóa hyđrocacbon người ta thực hiện quá trình này theo 2 phương án dùng xúc tác và dùng nhiệt. . Chuyển hóa hyđrocacbon Hướng dùng xúc tác Phản ứng chính của phương pháp này là chuyển hóa hyđrocacbon bằng hơi nước trên xúc tác Ni Al2O3 . CH4 H2O 3 CO 3H2 _ Tỉ lệ sản phẩm giữa H2 CO khá cao trong khi đó để sử dụng cho 2 4 tổng hợp hữu cơ tỉ lệ này rất nhỏ từ 1 1 đến 2

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.