tailieunhanh - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong trường hợp người sử dụng không đặt con trỏ giữa một danh sách các Macro sẽ được hiện ra để người dùng lựa chọn Macro cần thực thi. . Hiệu chỉnh Macro Khi Macro được tạo ra chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì người sử dụng có thể thay đổi bổ sung mã lệnh cho Macro đó. Quá trình hiệu chỉnh Macro được thực hiện thông qua VBAIDE. Để hiệu chỉnh Macro ta có thể dùng trình quản lý Macro xem mục Quản lý Macro trang 105 hoặc truy cập trực tiếp trong VBAIDE. Về bản chất việc hiệu chỉnh sửa đổi Macro tương đương như việclập trình để xây dựng nên Macro đó. . Vấn đề an toàn khi sử dụng Macro Do Macro là những đoạn mã lệnh có thể tự động thực thi và những đoạn mã lệnh này có thể gây nguy hiểm cho máy tính của người dùng dạng Macro Virus . ì vậy Excel sử dụng cơ chế bảo vệ để chống lại nguy cơ lây nhiễm virus thông qua ro. Cơ chế này có thể được điều chỉnh thông qua các mức an ninh khác nhau Very High High Medium Low GỢI Ý Mức an ninh của Excel có thể được thiết lập bằng cách chọn trình đơn Tools Macro Security. Thông thường khi sử dụng Excel với các Medium. Ở mức này Excel sẽ yêu cầu ng bảng tính có phải từ nguồn tin cậy hay không. có chứa Macro nên đặt mức an ninh ở các đoạn mã lệnh trong tệp Hình IV-6 Hộp thoại cảnh báo an ninh của Excel Nếu người dùng chọn Enable Macros các Macro chứa trong workbook đó sẽ được phép thực thi. Nếu người dùng chọn Disable Macros các Macro chứa trong workbook đó vẫn tồn tại trong workbook nhưng không thể thực thi được. 3. Xây dựng hàm mới trong Excel . Khái niệm về hàm trong Excel Hàm là những công thức đã được định nghĩa sẵn trong Excel để thực hiện tính toán dựa trên các số liệu đầu vào gọi là tham số theo một trình tự đã được lập trình sẵn nhằm thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp. CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Để hiểu rõ hơn về cấu trúc của một hàm ta tìm hiểu về hàm ROUND có sẵn trong Excel là hàm dùng để làm tròn số RŨUND A1Ũ 2 2 3 iROUNDtnumber num digits 1. Cấu trúc. Một hàm bắt đầu bằng dấu bằng tiếp sau là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.