tailieunhanh - Cách tạo ảnh cong trên nền trong Photoshop CS

Bài thực hành lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tấm ảnh cong trên nền, hãy chuẩn bị một tấm ảnh bạn thích và chúng ta cùng thực hành. 1 Tạo nền - Hãy bắt đầu cùng với một Document mới, kích thước 400px x 300px, Mầu nền bất kỳ. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Cách tạo ảnh cong trên nền trong Photoshop CS Ngày đăng 12 1 2009 7 55 24 PM Bài thực hành lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tấm ảnh cong trên nền hãy chuẩn bị một tấm ảnh bạn thích và chúng ta cùng thực hành. 1 Tạo nền - Hãy bắt đầu cùng với một Document mới kích thước 400px x 300px Mầu nền bất kỳ. - Đặt mầu nền trước - nền sau foreground ECECEC - background 7C7B7B Gradient Tool G I tJ - sử dụng công cụ Gradient tool J J - Đặt chuột vào cạnh trên của nền và kéo một đường thẳng đến cạnh dưới. Bạn được hình nền sau. với lựa chọn Liner gradient ncca 2. Mở một hình mà bạn muốn. - Copy một phần hình bạn định làm cong sao cho kích thước phần chọn nhỏ hơn kích thước nền. - Paste phần hình chọn đặt vào tâm của nền - Đổi tên layer ảnh thành nen cong Bài thực hành tôi chọn hình này Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 3. Tạo viền và bóng ảnh - Chuột phải layer nen cong Blending option đặt Strocke và drop shadow với thuộc tính Stroke Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Drop shadow để mặc định Kết quả bước 3 Bạn có thể thay bước 3 này bằng các cách cắt viền ảnh đã học trong bài cắt viền và tao khung ảnh 4. Nghiêng ảnh - Edit Free transform Ctrl T - kích chuột vào từng điểm nút trên 4 góc nhấn giữ phím Ctrl kéo điểm nút để được một hình nghiêng 3D như sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN