tailieunhanh - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 4

Sản xuất etyldiclorua (EDC). • • • • • • Etyldiclorua là chất lỏng không màu, dễ bay hơi, bền ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Tỷ trọng: d204 = 1,253 Nhiệt độ nóng chảy: - 35,5oC Nhiệt độ sôi: 83,7oC. Phương pháp sản xuất: EDC được sản xuất bằng phản ứng clo hoá etylen. ứng dụng:- Làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp VCM ( 90%) - Làm hợp phần cho phụ gia chống kích nổ - Làm dung môi chứa clo | - ưu điểm 73 . Sản xuất etyldiclorua EDC vinyl clorua monome VCM và PVC. . Sản xuất etyldiclorua EDC . Etyldiclorua là chất lỏng không màu dễ bay hơi bền ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Tỷ trọng d204 1 253 Nhiệt độ nóng chảy - 35 5oC Nhiệt độ sôi 83 7oC. Phương pháp sản xuất EDC được sản xuất bằng phản ứng clo hoá etylen. ng dụng - Làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp VCM 90 - Làm hợp phần cho phụ gia chống kích nổ - Làm dung môi chứa clo. 74 Điều kiện phản ứng và động học. CH2 CH2 Cl2 --------- CH2Cl-CH2Cl AHo298 - 185 kJ mol. - Phản ứng thực hiện trong pha lỏng hoặc pha khí dưới sự có mặt của chất xúc tác trên cơ sở muối clorua của kim loại FeCl3 và CaCl2 . - Phản ứng được thực hiện trong vùng nhiệt độ 50 90oC Nếu thu EDC ở thể lỏng phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 50 60oC Nếu thu EDC ở thể khí thì phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 85-90oC - p suất 0 3-0 5 Mpa. -Cơ chế phản ứng xảy ra trên cơ sở sự phân cực của xúc tác FeCl3 FeCl3 Cl2--- FeCl4- Cl- FeCl4- Cl- CH2 CH2-------- FeCl3 CH2Cl-CH2Cl .