tailieunhanh - 9 Đề kiểm tra HK2 môn Toán lớp 9

Dưới đây là 9 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 mời các bạn và thầy cô hãy tham khảo để giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn thi tốt. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ HÀ TĨNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài 90 phút I Trắc nghiệm khách quan 2 5 điểm Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 đều có 4 phương án trả lời A B C D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu1 Nghiệm của hệ phương trình 3 - y 1 _ là 3x 8 y 19 A. 1 2 B. 2 5 C. 0 -1 đáp số khác Câu 2 Cho hàm số f x -3 2 thế thì f V3 bằng A. 1 B. 3 C. Tã đáp số khác Câu 3. Với giá trị nào của m để phương trình 2x2 - mx 2 0 có nghiệm kép A. m 2 B. m 4 C. m 1 D. m 0. Câu 4. Phương trình nào sau đây vô nghiệm A. 2x2 - 8 0 B. x2 - x 1 0 C. 4x2 - 2x - 3 0 D. x2 - 2x 1 0 Câu 5 Nếu x1 x2 là hai nghiệm của phương trình x2 - 3x - 2 0 thế thì x1 x2 4x1x2 bằng A. -11 B. 5 C. 11 D. - 5 Câu 6 Cho AABC có Â 600 nội tiếp đường tròn tâm O. Diện tích hình quạt tròn BOC ứng với cung nhỏ BC là A. nR B. nRL p nR2 _ nR2 x . . 2 3 4 6 Câu 7 Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O và DAB 80 . Số đo cung DAB là A. 80 B. 200 C. 160 D. 280 . Câu 8 Cho AABC có A 70 . Đường tròn O nội tiếp AABC tiếp xúc với AB AC ở D E. Số đo cung nhỏ DE là A. 70 B. 90 C. 110 D. 140 . De so 1 lop9 ki2 1 Câu 9. Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng đường kính đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là A. nR2 B. 2nR2 C. 4nR2 D. 6nR2. Câu 10. Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40 cm và độ dài đường sinh 10 cm là A. 200 cm2 B. 300 cm2 C. 400 cm2 D. 4000 cm2. II. Tự luận 7 5 điểm 4 Câu 11 Giải hệ phương trình sau 5 -------- 4 x y 5 -2 21 2 x - 3 3 4 x y 2 x - 3 Câu 12 Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thị trấn Đức Thọ đi Hà Nội . Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 10km h. Đến Ninh Bình thì xe du lịch nghỉ ăn trưa 70 phút rồi đi tiếp. Hai xe đến Hà Nội cùng một lúc. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng khoảng cách giữa Đức Thọ và Hà Nội là 350 km. Câu 13 Từ một điểm E ở bên ngoài đường tròn O R vẽ hai tiếp tuyến EA EB với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.