tailieunhanh - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 3

Dừng theo kế hoạch (bình thƣờng) Dừng phân xƣởng bình thƣờng là quá trình dừng phân xƣởng một cách chủ động theo lịch bảo dƣỡng, thanh tra định kỹ thiết bị. Các bƣớc dừng phân xƣởng theo kế hoạch bao gồm các thao tác cơ bản sau: - Khi bắt đầu dừng phân xƣởng bƣớc đầu tiên là giảm nhiệt độ, lƣu lƣợng áp suất của thiết bị trong phân xƣởng; - | - Đưa phân xưởng vào chế độ hoạt động ổn định quá trình khởi động hoàn thành. . DỪNG PHÂN XƯỞNG . Dừng theo kế hoạch bình thường Dừng phân xưởng bình thường là quá trình dừng phân xưởng một cách chủ động theo lịch bảo dưỡng thanh tra định kỹ thiết bị. Các bước dừng phân xưởng theo kế hoạch bao gồm các thao tác cơ bản sau - Khi bắt đầu dừng phân xưởng bước đầu tiên là giảm nhiệt độ lưu lượng áp suất của thiết bị trong phân xưởng - Đưa tất cả các dòng đi ra từ phân xưởng về bể chứa dầu thải tương ứng - Giảm nhiệt độ dầu thô vào tháp chưng cất với tốc độ khoảng 2500C giờ điều chỉnh lưu lượng quạt hút và quạt đẩy lò gia nhiệt dầu thô để duy trì hoạt động của lò đốt một cách thích hợp - Khi nhiệt độ dòng dầu thô ra khỏi lò gia nhiệt đạt 2500C giảm lưu lượng dầu thô xuống còn 40 công suất thiết kế. Giảm tất cả các lưu lượng dòng sản phẩm và bơm tuần hoàn xuống 40 nhờ điều chỉnh các van điều khiển dòng tương ứng - Giảm từ từ hơi sục tất cả các đáy tháp về giá tri 0 . Dừng thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh tháp cất chính - Ngừng cấp nước vào thiết bị tách muối và tháo hết nước trong thiết bị tách muối - Dừng lần lượt tất cả các bơm tuần hoàn thân tháp. Duy trì dòng hơi lưu đỉnh tháp càng dài càng tốt - Dừng lò gia nhiệt dầu thô bằng cách giảm lưu lượng nhiên liệu cung cấp bằng các van điều khiển dòng nhiên liệu. Dừng hoạt động bộ phận sản xuất hơi quá nhiệt của lò gia nhiệt. Tắt các đầu đốt đang hoạt động. Khi dòng khí nhiên liệu vào lò gia nhiệt không khí ngắt hẳn mở đường bypass bỏ qua thiết bị gia nhiệt không khí vào lò đốt . Đưa không khí vào làm nguội lò gia nhiệt. Đưa hơi nước vào để làm sạch buồng đốt. Dừng các quạt hút và quạt đẩy lò đốt. - Dừng bơm cấp dầu thô - Bơm toàn bộ các chất lỏng tồn động trong các tháp sục ra ngoài sau đó dừng bơm cặn chưng cất. - Kiểm tra liên tục mức chất lỏng ở các vị trị. Khi mức chất lỏng đã ở mức thấp dừng tất cả các bơm trong phân xưởng 25 - Dừng máy nén khí và giảm áp suất trong hệ thống bằng cách sử dụng các van xả. Đặt áp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN