tailieunhanh - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_Thpt Thuận An

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_thpt thuận an', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THPT THUẬN AN- TTH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 MÔN VẬT LÍ - Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc ở máy quang phổ lăng kính là A. buồng tối. B. lăng kính. C. ống chuẩn trực. D. các thấu kính hội tụ. Câu 2 Một con lắc lò xo dao động với chu kì 0 2 s. Sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng khi nó chịu tác dùng lực tuần hoàn với tần số A. 0 2 Hz. B. 10n Hz. C. 0 4n Hz. D. 5 Hz. Câu 3 Phát biểu nào sau đây về con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sau đây là sai A. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo thay đổi. B. Trong quá trình dao động có có thời điểm lò xo không dãn không nén. C. Trong quá trình dao động có thời điểm vận tốc và gia tốc đồng thời bằng không. D. Trong quá trình dao động có thời điểm li độ và gia tốc đồng thời bằng không. Câu 4 Chu kỳ bán rã của Pôlôni 210P là 138 ngày đêm có độ phóng xạ ban đầu là 1 NA 6 hạt mol . Khối lượng ban đầu của Pôlôni là A. 1 4g B. 1 5g. C. 1mg. D. 1g. Câu 5 Phát biểu nào sau đây về dao động tắt dần là không đúng A. Lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. B. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. C. Chu kì dao động không hề thay đổi trong quá trình dao động. D. Cơ năng của vật dao động bị chuyển dần thành nhiệt năng. Câu 6 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng sáng Y-âng nếu khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0 8 mm khoảng cách giữa hai khe đến màn chắn là 2 4 m ánh sáng dùng làm thí nghiệm có tần số Hz thì khoảng vân trên màn chắn là A. 1 5 m. B. 1 5 mm. C. 18420 m. D. 0 75 mm. Câu 7 Trong các phát biểu sau về sóng cơ phát biểu nào là đúng A. Sóng dọc và sóng ngang đều mang năng lượng. B. Sóng dọc truyền được trong chân không còn sóng ngang thì không. C. Sóng trên mặt chất lỏng là sóng dọc. D. Sóng âm là sóng ngang. Câu 8 Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m một đầu cố định một đầu tự do có sóng dừng với 3 nút sóng. Bước sóng của sóng trên dây có .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.