tailieunhanh - Thời tiết và khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ và tương lai - Chương 15

Tài liệu tham khảo Giáo trình Thời tiết và khí hậu của Edward Aguado và James E. Burt, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội do Đặng Thị Hồng Thủy và Nguyễn Lan Anh biên dịch - Thời tiết và khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ và tương lai - Chương 15 Khí hậu trái đất | PHẨN 6 - KHÍ HẬU HIỆN TẠI QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CHƯƠNG 15 KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT Mặc dù không phải bao giờ chúng ta cũng biết trước kiểu thời tiết nào sẽ xảy ra ở nơi cụ thể vào một ngày cụ thể nào đó nhưng chúng ta có ý tưởng nào đó ve kiểu thời tiết nào được xem là bình thường đốì với một địa phương. Ví dụ Florida điển hình có những mùa hè nóng ẩm và những mùa đông ôn hòa - mặc dù những đợt bột phát lạnh đôi khi vẫn xuất hiện. Tuy nhiên có những lần khi những sự kiện thời tiết thực sự dị thường xảy ra tại địa phương cụ thể nào đó những sự kiện ngoài mọi dự đoán của chúng ta. Những sự kiện đó có thể có dạng của một đợt nóng hoặc lạnh bất thường nhưng chúng cũng có thể xuất hiện như những sự kiện thời tiết cực đoan không phổ biến đối với một vùng cụ thể. Một sự kiện như vậy đã xảy ra ở Salt Lake City Utah vào ngày 11 8 1999 khi một cơn lốc xoáy F2 tràn qua khu trung tâm. Những cơn lốc không phải là lạ Utah chúng xuất hiện trung bình khoảng hai lần một năm nhưng chúng gần như luôn luôn được phân loại yếu F0 hoặc F1. Trận lốc ở Salt Lake City là một trận lốc F2 ảnh hưởng trên quãng đường dài 3 km. Lốc này mang theo gió trên 180 km h đến khu trung tâm làm đổ cây cối xe tải và làm hư trên 120 tòa nhà. Trung tâm Delta trụ sở của đội bóng chuyen Utah Jazz và Trung tâm Hội nghị Salt Palace thuộc số những công trình nổ i tiếng bị hủy hoại. David Gross một người đã ở trong sảnh của Trung tâm Hội nghị khi đó đã thuật lại rằng Mái nhà tung lên và gió cuốn phăng cửa ra vào. Hiện tượng chỉ xảy ra 15 hoặc 20 giây nhưng lúc đó cảm giác lâu hơn thế nhieu . Một người đàn ông đã chết do những mảnh vỡ bay trong một cái leu lớn dùng cho một cuộc họp ngoài trời của các thương gia. Đây là nạn nhân đầu tiên do lốc trong lịch sử ở Utah. 100 người khác bị thương và 40 trong số này phải nhập viện. Tất nhiên khí hậu của một vùng bao gồm nhieu thứ hơn là chỉ có thời tiết cực đoan nó liên quan tới cả một chuỗi những đieu kiện thời tiết trong vùng. Khí hậu liên quan đến những đieu kiện dài hạn ngược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN