tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật phay - Ph.A.Barơbasôp, Trấn Văn Định

Cuốn sách gồm có 15 phần. Phần 1 và phần 2 giới thiệu về khái niệm cơ bản về phay, khái quát về phay mặt phẳng bằng các dao phay hình trụ, dao phay mặt dầu, dao phay quay và tổ hợp dao phay. Phay bậc và phay rãnh; cắt đứt một phần và cắt chia chi tiết; phay rãnh và phay then hoa là nội dung của phần 3. Phần 4 & 5 đề cập đến phay mặt định hình trên máy phay vạn năng và cơ sở thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ các chi tiết. Nội dung của phần 6, 7, 8, 9, 10 liên quan đến máy phay, đầu chia độ, những công việc phay có dùng đầu chia độ, nguyên lý cắt kim loại và quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình. Phần 11, 12, 13 nghiên cứu về những khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn hóa và chất lượng sản phẩm, khái niệm về cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất, máy phay điều khiển theo chương trình số. Trong 2 phần còn lại có nội dung tập trung vào thiết bị điện của máy phay, kỹ thuật an toàn và các biện pháp phòng cháy và chữa cháy. | Mục lục Lửi nổi đẩu Trang Nhữ-ng khái niệm CO bản về phay 5 7 1. Khái niệm vể quá trình cất kim loại . 7 2. Khái niệm vể hỉnh học cúa dao . 9 3. Khái niệm chung vể câu tạo dao phay . 10 4. Cảc yẽu tô cúa chê độ cát khi phay . 13 5. Phay thuận và phay 6. Những khái niệm chung vẽ kêt càu. sử dụng và điểu khiển các máy phay côngxôn . 16 7. Sừ dụng dung dịch trơn nguội khi phay . . 19 8. Khái niệm vẽ tó chức và phục vụ chồ làm việc 20 2 Phay mật phẳng bằng các dao phay hình trụ dao phay mặt đầu dao phay quay và tổ hợp dao phay 23 9. Điểu kiện kỳ thuật khi gia công mặt phắng. . 23 10. ĐÓ gá để định vị và kẹp chặt chi tiễt . 24 11. Phay mặt phảng bàng dao phay hình trụ . . 29 12. Phay mặt phảng bằng dao phay mặt đầu . . 37 13. Phay mật phăng bằng dao phay quay . 41 14. Phay mặt phăng bằng tổ hợp dao phay . . . 42 15. Các dạng phẽ phẩm và phương pháp để phòng 43 3 Phay bậc và phay rãnh. Cắt đứt một phần và cắt chia chi tiềt. Phay rãnh và phay then hoa 46 16. Phay bậc và phay 17. Phay rành then trên 18. Phay rãnh định hình rãnh hình chữ T và rãnh đuôi ẻn .60 19. Cắt đứt một phẩn và cắt chia chi tiẽt cắt cac rãnh và rãnh 20. Các dạng phẽ phẩm và phương pháp đẽ Phay mặt định hình trên máy phay vạn năng 67 ĩ ỉỉ Nhừng khái niệm chung vẽ các mặt định hình. 67 s nv mặl đ nh hinh - Phay mặt định hình dạng phê phẩm và phương pháp để . . phòng. r 79 5 80 25 rình sán đl qu trinh s 26. Khft nẨl h nr8 hành Phs èúa chúng . 80 ệm chuá và p 8 PMp chọn cnuan . 27. LượngỊ dư- tống cộng và lượng dư trung gian khi gia công. 6 28. Tài liệu công nghệ . . 29. Lập phièu tiên trinh công nghệ và phiễu nguyên công gia công cơ . . . gr Nguyện tấc ĩhiẽt kẽ quy trình công nghệ . 86 31. Độ chính xác khi phay . O 6 . O Máy phay MU 89 32. Nhưng khai mẹm cơ bán về nhóm máy phay và phân loại máy phay . 89 33. Máy phay côngxôn. 90 34. Máy phay đứng có bàn máy hình chữ thập MÁY KHÔNG CÔNGXÔN . 99 35. Máy phay 36. Máy phay chép 37. Sứ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.