tailieunhanh - Đề KTKS đầu năm Lý khối 12 (2011-2012)

đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Vật lý khối 12 năm 2011 - 2012 dành cho học sinh lớp 12 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÊ HONG PHONG Mã đề 486 Đề kiếm tra khảo sát đầu năm học 2011-2012 MÔN vật lí - Khối12 Thời gian làm bài 60 phút Phần chung cho tất cả thí sinh 30 câu từ câu 1 đến câu 30 1 Tốc độ của một vật dao động điều hoà cực đại khi nào a Khi vật qua vị trí cân bằng. b Khi t 0 c Khi t T d Khi t T 4 2 2 Một chất điểm khối lượng 100g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x 4cos 2t cm . Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là a 0 32 mJ b 3 2 J c 0 32 J d 3200 J 3 Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là a A 6 cm b A 12 cm c A - 12 cm d A - 6 cm 4 Một vòng dây hình tròn bán kính R có dòng điện I chạy qua. Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây giảm đi 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây sẽ a giảm 2 lần b tăng 5 2 lần. c tăng 2 lần d giảm ự2 lần 5 Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo nó dao động với chu kì T1 1 2s. Khi gắn quả nặng m2 vào lò xo nó dao động với chu kì T2 1 6s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là a T 2 0s b 1 4s c T 2 8s d T 4 0s 6 Một thanh dẫn điện dài 20cm chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B . Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 5m s. Coi vectơ vận tốc vuông góc với thanh dẫn. Suất điện động cảm ứng trong thanh là a Ế 2 b Ế cẾ 2 d Ế 7 Một đoạn dây dẫn thẳng dài 15 cm mang dòng điện 4A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B 0 008T sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với véctơ cảm ứng từ B. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn a 4 N b 4 N c N d 4 N 8 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với chu kì 0 5s. Khối lượng quả nặng 400g . Lấy Tt2 10. . Độ cứng của lò xo là a 25 N m b 640 N m. c 32 N m d 64 N m. 9 Một hạt mang điện chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ . Khi vận tốc của hạt là v1 1 m s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là f1 N. Nếu hạt chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.