tailieunhanh - Công nghệ xử lý chất thải khí part 5

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Hấp thụ bằng H2SO4 loãng hấp thụ oxy hoá Axit H2SO4 loãng chứa chất xúc tác có tính oxy hoá như các ion Fe được sử dụng làm dung dịch hấp thụ SO2 được hấp thụ và chuyển thành H2SO . ở nhiệt độ 55 c H2SO oxy hoá 100 tạo ra H2SO4 CaCO3 và Ca OH 2 được thèm vào dung dịch hấp thụ để kết tủa và tách thạch cao còn dung dịch được tuần hoàn sử dụng lại. Khi nổng độ H2SO4 tăng thì độ hoà tan so giảm hiệu quả hấp thụ không cao. Do dung dịch hấp thụ được sử dụng trong phương pháp này có tính axit mạnh độ pH te 1 và khả năng hấp thụ giảm thì lượng dung dịch hấp thụ dể tuần hoàn phải lớn tỷ sô lỏng khí lên dến 40 đốn 50 Niĩi . . Quá trình xử lý theo phương pháp khô Phương pháp này đã được đề cập đến ở một vài nhà máy vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Song thực tê bị trì hoãn do tốc độ khử lưu huỳnh không cao chi phí tốn kém và gặp khó khăn trong xử lý chất rắn. Gần dây nhờ ứng dụng hợp lý hơn thiết bị khử nitơ và lưu huỳnh loại khô nên phương pháp đang được xem xét lại. Quá trình hấp thụ sử dụng than hoạt tính Khí có chứa SO2 O2 và nước hấp thụ trên than hoạt tính SO2 bị oxy hóa thành SO trên bề mặt than và phản ứng với H2O sinh ra axit H2SO4 là chất được hút bám. Axit H2SO4 được hấp phụ trên than hoạt tính có thể được loại bỏ bàng nước rửa không hấp thụ hơi nước không hấp thụ ở nhiệt độ te 300 C hoặc bằng giảm nhiệt không hấp thụ ở nhiệt độ 370 C . 98 Công nghệ kiểm soát khói trắng Khí thải ở cửa thai của hệ thống khử lưu huỳnh ướt có chứa hơi nước bão hòa. vì vậy xảy ra hiện tượng mưa trong ống khói cao và khói trắng thoát ra thải trực tiếp qua ống khói. Những nãm 1970 khi hệ thống khử lưu huỳnh phát triển nhanh người ta phải thực hiện việc chống ãn mòn các đường ỗng dãn khói có khí ẩm. Song phương pháp này ngày nay hầu như chưa được sử dụng. Với lượng khí thải lớn ở các nhà máy nâng lượng người ta thực hiện việc trao đổi khí khí nóng trao đổi nhiệt thay đổi tại cửa vào và cửa thải ra của hệ thống khử lưu huỳnh. Nhiều hệ thóng đắt tiền với nồi hơi .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.