tailieunhanh - Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Tham khảo sách 'dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | vụ TRUNG HỌC VÀ DẠY NGHE Giáo trình DUNG SẠI LĂP GHÉP VÀ KỶ THUẬT ĐO LƯỜNG SÁCH DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC PGS. TS. NINH ĐỨC TỐN GVC. NGUYỄN THỊ XUẦN BẢY GIÁO TRÌNH DUNG Sfll LÁP GHÉP VÀ KỸ THUậT DO LUỜNG Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp Tài bẩn lần thứ tứ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Lời giới thiệu Việc tổ chức biên soạn và xuất bản một sô giáo trình phục vụ cho đào tạo các chuyên ngành Điện -Điện tử Cơ khí - Động lực ở các trường THCN -DN ỉà một sự cô gắng lớn của Vụ Trung học chuyên nghiệp -Dạy nghề và Nhà xuất bản Giáo dục nhằm từng bước thống nhất nội dung dạy và học ở các trường THCN trên toàn quốc. Nội dung của giáo trinh đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đề cương của các giáo trinh đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề tham khảo ý kiến của số trường như Trường Cao đang Công nghiệp Hà Nội Trường TH Việt - Hung Trường TH Công nghiệp. II Trường TH Công nghiệp III . và đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực giúp cho tác giả biên soạn phù hợp hơn. Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học Cao đẳng THCN biên soạn. Giáo trình được biên soạn ngan gọn dễ hiểu bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mồ nghĩa là đề cập những nội dung cơ bản côi yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đáo tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo THCN. Tuy các tác giả đã có nhiều cô gang khi biên soạn nhưng giáo trinh chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vụ Trung học chuyên nghiệp -Dạy nghề đề nghị các trường sử dụng những giáo trinh xuất bản lần này đê bô sung cho nguồn giáo trình đang rất thiếu hiện nay nhằm phục vụ cho việc dạy và học của các trường đạt chất lượng cao hơn. Các giáo trình này cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.