tailieunhanh - ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 -2011 (ĐỀ SỐ 01)

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập luyện thi đại học cao đẳng 2010 -2011 (đề số 01)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 -2011 ĐỀ SỐ 01 soạn lại theo đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007-2008 Cau 1. Đề TSCĐ_2007 Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể tụ điện có điện dung 5 Lit . Dao động điện từ riêng tự do của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng A. J. B. J. C. J. D. 10-5 J. Cau 2. Đề TSCĐ 2007 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn dây thuần cảm cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR uL uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là A uR Rớmpha Ĩ X ÒA CHf B. UL sớm pha so C. uR trễ pha y so với uC. D. uC trễ pha n so với uL. Cau 3. Đề TSCĐ_2007 Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể không dãn có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Neu chọn mốc the năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì the năng của con lắc này ở li độ góc a có biểu thức là 3-2cosa . B. mgf l-sina . l cosa . D. mgt l-cosa . Cau 4. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u 110V2 cos l00ĩ V Hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là A. 110V B. II0V2 V C. 220V Cau 5. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Hiện tượng nhiễm điện. D. Hiện tượng quang điện. D. 220 5 2 V Caiu 6. Đề TSCĐ_2007 Trên một sợi dây có chiều dài l hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là A. 2 B. v C. v D. v 1 2 1 unn DHYH THI lú Ĩ Caiu 7. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao động điều hòa với phương trình x 2 5cos 10a 5 cm . Lấy g 10m lò xo vật m có độ lớn-nhỏ nhất là n @yahoo com vn A. 2N B. 1N C. 0 D. 3N . HD lò xo không biến dạng tại VTCB nên F 0 Caiu 8. Một con lắc lò xo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.