tailieunhanh - SỐ PHỨC 2

LỜI NGƯỜI DỊCH Hiện nay trường sô phức ℂ được xây dựng theo nhiều cách, trong đó có hai cách đại số thường sử dụng : ℂ là trường phân rã của đa thức bất khả quy trong ℂ , tức là tồn tại i∈ ℂ , | Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- LỜI NGƯỜI DỊCH Hiện nay trường sô phức c được xây dựng theo nhiều cách trong đó có hai cách đại số thường sử dụng -I- c là trường phân rã của đa thức bất khả quy x2 l trên R . x2 1 Ocó nghiệm trong c tức là tồn tại ie c i2 1 . ị Xem c R 2 a b xây dựng phép toán cộng và nhân thích hợp rồi chứng minh C x là một trường. Tác giả xây dựng c trên tinh thần này . Phần lớn quy tắc tính được thao tác trên các ví dụ một cách hình thức. Tiếp theo là định nghĩa và cuối cùng kiểm chứng kết quả. Việc xây dựng c của tác giả vừa đảm bảo chính xác vừa dễ hiểu dễ áp dụng. Tài liệu dành phần đầu nêu định nghĩa số phức và các phép toán . Phần hai nói về bất đẳng thức tam giác. Dạng lượng giác và mũ của số phức được nêu ở phần ba. Phần cuối dùng trình bày về lũy thừa và căn bậc n của một số phức. Đọc tài liệu này Học sinh sinh viên có nhu cầu thực hành các phép toán trên số phức tìm thấy hướng dẫn rõ ràng chi tiết Nếu muốn tìm lời giải đáp vì sao tập số phức có nhiều tính chất đẹp mà R không có sẽ được thỏa mãn Nếu đã biết một ít về số phức vẫn thấy thú vị. Còn .tôi thì ít thời gian mà ham nhiều việc nghĩ rằng thiếu sót không tránh khỏi. Nước đầm Nại đủ sạch xin rửa tai nghe chỉ giáo. Lê Lễ-suphamle2341@ Page 5 Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- số phức và các phép toán nghĩa tập số phức -I- Cho a bG . Mỗi biểu thức dạng a bi được gọi là một số phức2 a phần thực của z. b phần ảo của z. Tập các số phức ký hiệu là c . a a a 0i z . Vậy c c 3 Ta cần định nghĩa phép cộng và nhân hai số phức Cho hai số phức zx a bỉ z2 c di. Tổng zx z2 a c Jb d ỉ Tích zx .z2 ac bd ad bc i Công thức trên đúng cho trường hợp hai số thực zx a 0i. z2 c 0 .4 Zj z2 a 0 c 0z a c Thật vậy zx .z2 a 0i c Oi ac -I- Điều cuối cùng trong phần này ta phải chứng minh i2 Inhư một hệ quả của phép nhân. Thật vậy i2 ịj 0 1ÍX0 lí 1 0 í -1 phép toán -I- Khi thực hành cộng và nhân hai số phức chỉ cần thực hiện theo quy tắc cộng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.