tailieunhanh - Giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p8', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách 2 Chọn n 15. V15 a. x Kỳ khoản 15 ông ta phải gửi vào tài khoản một số tiền là ai5 a - V15 - Vn - - a15 Cách 3 Chọn n 14. V14 Để đạt được số tiền là VND ông ta để V14 trên tài khoản một thời gian x x 2 546 quý 7 tháng 19 ngày. . Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ Xét một chuỗi tiền tệ gồm các khoản tiền bằng nhau a phát sinh vào đầu mỗi kỳ trong suốt n kỳ. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ là i. Chuỗi tiền tệ này được gọi là chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ. trị hiện tại Đồ thị biểu diễn V0 Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ Chọn thời điểm t 0 làm thời điểm so sánh ta có V0 a . Vo là tổng của một cấp số nhân với n số hạng số hạng đầu tiên là và công bội là 1 i . V0 . V0 a 1 i . Ví dụ Lấy lại ví dụ ở trên về việc một người mua một cái bàn ủi bằng cách trả góp. Thay vì trả vào cuối mỗi tháng ông trả tiền vào đầu mỗi tháng. Trường hợp này người đó đã mua cái bàn ủi với giá bao nhiêu i i 12 12 9 6 12 0 8 V0 x 1 0 008 x VND trị tích luỹ giá trị tương lai Đồ thị biểu diễn Vn Giá trị tích luỹ tương lai của chuỗi tiền tệ Vn a 1 i a 1 i 2 . a 1 i n-1 a 1 i n Vế phải là dạng tổng của một cấp số nhân n số hạng với số hạng đầu tiên là a 1 i công bội là 1 1 Vn a 1 i . Vn a 1 i . Ví dụ Để thành lập một số vốn một doanh nghiệp gửi vào một tài khoản đầu mỗi năm một số tiền không đổi là 10 triệu VND. Cho biết số tiền trong tài khoản này vào lúc doanh nghiệp ký gởi tiền lần thứ 6 nếu lãi suất là 8 5 năm. V6 x VND V6 x 1 0 085 . VND Tiết 4 5 6 . Chuỗi tiền tệ tổng quát Ở phần trên ta chỉ tìm hiểu các chuỗi tiền tệ đơn giản. Đó là các chuỗi tiền tệ đều với lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là như nhau và kỳ phát sinh trùng với kỳ vốn hoá. Trong phần này các chuỗi tiền tệ tổng quát hơn sẽ được giới thiệu - Chuỗi tiền tệ với lãi suất áp dụng ở mỗi kỳ không giống nhau. - Chuỗi tiền tệ với kỳ phát sinh không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    171    0    22-05-2024
41    132    0    22-05-2024
173    112    0    22-05-2024
6    106    0    22-05-2024
337    91    0    22-05-2024
32    98    0    22-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.