tailieunhanh - Phương pháp phân tích ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt

Trong dạy học tiếng Việt, việc vận dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ (PPPTNN) là một điều tất yếu. Vì dạy học theo phương pháp này chính là thực hiện thao tác quy nạp, khái niệm được hình thành từ những khái niệm cụ thể, tránh được sự áp đặt, một chiều như dạy theo lối diễn dịch (đưa khái niệm trước rồi sau đó mới phân tích, chứng minh khái niệm). PPPTNN giúp cả người dạy lẫn người học cùng tham gia xây dựng, phát huy được tính tích cực của người học. tài liệu để hiểu rõ phương pháp dạy học này. | PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCỊd NGÔN NGỮ TROHQ DẠY HỌC TIÊNG VIỆT o ThS. BÙI THỊ LÂN 1. Phương pháp phân tích ngôn ngữ PPPTNN là cách thức giáo viên GV hướng dân học sinh HS phân tích các hiện tượng ngôn ngữ tìm ra dặc trưng của khái niệm khái quát thành khái niệm rồi khẳng dịnh lại khái niệm ì . Trong dạy học tiếng Việt việc vận dụng phương pháp này là tất yếu. Vì dạy học theo phương pháp này chính là thực hiện thao tác quy nạp khái niệm được hình thành từ những hiện tượng ngôn ngữ cụ thể tránh được sự áp đặt một chiều như dạy theo lối diễn dịch đưa khái niệm trước rồi sau đó mới phân tích chứng minh khái niệm . PPPTNN giúp cà người dạy lẫn người học cùng tham gia xây dựng nên khái niệm pháy huy được tính tích cực chủ động của người học. Định nghĩa trên đã thể hiện khá rõ các bước các thao tác của PPPTNN cũng như trật tự của chúng. Điều quan trọng có tính chất tiên quyết khi thực hiện phương pháp này là GV phải chú ý đến việc tập hợp ngữ liệu NL . NL phải đáp ứng yêu cầu đặt ra thì việc thực hiện PPPTNN mới thành công và đem lại hiệu quà cao. 2. Thao tác chọn ngữ liệu NL là những đơn vị ngôn ngữ chứa đựng những đặc trưng của khái niệm cần xây dựng được lựa chọn để phân tích thiết lộp khái niệm quy tắc ngôn ngữ. NL được coi là những đơn vị ngôn ngữ mẫu chuẩn chứa đựng đầy đủ các đặc trưng của đơn vị ngôn ngữ của khái niệm đang tìm. Mẫu ngôn ngữ được chọn làm NL để phân tích cần đáp ứng được các yêu cầu sau 1 NL phải có tính khoa học nghĩa là phải chứa đựng các đặc trưng các nội dung cần phân tích một cách rõ ràng không nằm trong trường hợp ngoại lệ đê người học dê dàng phân tích hình thành khái niệm. 2j NL phải ngắn gọn. NL càng ngắn gọn chứa đựng nhiều nội dung lí thuyết thì càng dễ quan sát càng thuận tiện cho việc phân tích. GV nên tránh chọn những đơn vị dài lại chứa đựng nội dung lí thuyết ít. Bởi khi đưa ra phân tích HS khó Tạp chí Giáo dục sỗ 241 kì 2010 bao quát theo dõi mẫu GV cũng mất nhiều thời gian không cần thiết. GV không nên vận dụng quan điểm tích hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.