tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Mưu trí Hồ Ly"

Cọp rừng là loài quái ác, đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly. Hồ Ly tinh khôn liền doạ: - Nè, anh không được đụng đến tôi, Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy! | Mưu trí Hô Ly Nguồn Cọp rừng là loài quái ác đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly. Hồ Ly tinh khôn liền doạ - Nè anh không được đụng đến tôi Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy Nếu không tin lời tôi thì hai ta có thể làm thử nghiệm xem muôn thú sợ cái uy của tôi hay cái uy của anh thì biết. Chúng ra sẽ đi một vòng trong khu rừng tôi đi trước anh theo sau bảo vệ tôi thì anh sẽ rõ. Cọp nghe Hồ Ly nói có lý thử một phen coi nó nói thiệt hay láo. Thế là Hồ Ly đi trước Cọp theo sau vào rừng đi đến đâu muôn thú hoảng sợ bỏ chạy ráo Muôn thú bỏ trốn Cọp vẫn không biết rằng vì chúng sợ mình lại cứ nghĩ chúng sợ Hồ Ly mà chạy. Vậy là Hồ Ly thoát .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.