tailieunhanh - Những giải pháp phát triển thị trường sản phẩm nhựa đường của Cty Thương mại và xây dựng - 4

Hoàn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn nội dung: Có cả sự thay đổi về hình dáng bên ngoài, bao bì và nhãn hiệu sản phẩm lẫn sự thay đổi về cấu trúc, vật liệu chế tạo sản phẩm. Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn: Khó khăn: chi phí cao, rủi ro lớn, cần có kế hoạch dài hạn, công nghệ khoa học tiên tiến và kết quả nghiên cứu thị trường đúng. Lợi ích: Chúng cũng có thể đem tới một nguồn lợi lớn và quan trọng đối với một số doanh nghiệp nếu họ phải tránh bị. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Hoàn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn nội dung Có cả sự thay đổi về hình dáng bên ngoài bao bì và nhãn hiệu sản phẩm lẫn sự thay đổi về cấu trúc vật liệu chế tạo sản phẩm. Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn Khó khăn chi phí cao rủi ro lớn cần có kế hoạch dài hạn công nghệ khoa học tiên tiến và kết quả nghiên cứu thị trường đúng. Lợi ích Chúng cũng có thể đem tới một nguồn lợi lớn và quan trọng đối với một số doanh nghiệp nếu họ phải tránh bị phá sản hoặc bị đối thủ cạnh tranh mua lại. Các bước đê phát triẻn sản phâm mới thành công Phân đoạn khách hàng để tìm ra những cơ hội sản phẩm mới. Phần khách hàng này sẽ là những người có ý định mua hàng. Tìm kiếm ý tường về sản phẩm mới bằng các cuộc điều tra phản ứng của khách hàng. Cách dễ dàng nhất để điều tra thị hiếu của khách hàng là đề nghị họ xếp hạng năm đến mười sản phẩm họ yêu thích nhất và giải thích lí do lựa chọn những sản phẩm đó. Cần tận dụng triệt để khả năng của các liên doanh liên kết marketing chuyên nghiệp. Bán hàng cho các kênh phân phối trước. Giới thiệu một sản phẩm mới cần có đà. Nếu như thị trường coi sản phẩm mới đó là tốt nó sẽ bán chạy Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 5. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CŨ TRÊN THỊ TRƯỜNG CŨ Sản phẩm cũ là sản phẩm mà hiện tại doanh nghiệp đang kinh doanh là sản phẩm chưa từng đổi mới về hình dáng và chất lượng. Đối với một số mặt hàng kinh doanh nhu cầu của khách hàng ít thay đổi và sản phẩm hiện tại đang được ưa chuộng. Việc thay đổi sản phẩm mới là không cần thiết và không hiệu quả bằng sản phẩm hiện kinh doanh sản phẩm hiện tại vẫn mang lại doanh thu cho doanh nghiệp thì việc đầu tư phát triển sản phẩm cũ là cần thiết. Những sản phẩm này lại được kinh doanh trên thị trường quen thuộc đó là thị trường cũ và tiến hành bán cho khách hàng truyền nên các doanh nghiệp đầu tư phát triển phổ sản phẩm theo chiều sâu gia tăng việc tiêu thụ hàng hoá. Số .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.