tailieunhanh - Tiết 23 + 24 : HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Học sinh cảm nhận vẻ đẹp hào hùng của người ah dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn cướp nước và bán nước. Hiểu sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp miêu tả chân thực, sinh động. | Tiết 23 + 24 HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT HS cảm nhận vẻ đẹp hào hùng của người ah dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn cướp nước và bán nước. Hiểu sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp miêu tả chân thực, sinh động. B. CHUẨN BỊ Tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” Tư liệu lịch sử có liên quan đến sự kiện ở hồi 14 SGK, sách thiết kế. C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG I. Kiểm tra Câu 1: Vì sao bà cung nhân – mẹ tác giả – cho chặt những cây quí trước nhà mình? Điều đó có ý nghĩa gì ? Câu 2: Tuỳ bút trung đại có gì khác tùy bút hiện đại? II. Giới thiệu bài Cùng với “Vũ trung tuỳ bút” “Hoàng Lê nhất thống chí” cũng là 1 tác phẩm có giá trị lịch sử rất lớn. Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1 Dựa vào chú thích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG