tailieunhanh - Tiết 22 :CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH

Hướng dẫn soạn giáo án Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh giúp các em thấy được đời sống xa hoa của vua chúa trong phủ chúa Trịnh và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê - Trịnh. Qua đây giúp các em nắm rõ và giải quyết hệ thóng câu hỏi trong SGK dễ dàng. Chúc các em có quá trình soạn bài thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu, nắm vững nội dung kiến thức trọng tâm của bài học hiệu quả hơn tại lớp. | Tiết 22 :                  CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH   Mục tiêu cần đạt   HS thấy cuộc sống xa hoa ở phủ chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trịnh   và thái độ phê phán của tác giả.   Bước đầu nhận biết đặc trưng cơ bản của thể tuỳ bút xưa và đánh giá gtrị NT của   VB.   Chuẩn bị   Tác phẩm “Vũ trung tuỳ bút”   Giấy A4   Tranh, ảnh phủ chúa Trịnh   Tiến trình tổ chức các hoạt động   Kiểm tra : Sự chuẩn bị bài của HS   Giới thiệu bài “Chuyện cũ.”   Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1
  • TỪ KHÓA LIÊN QUAN