tailieunhanh - Elsevier, Neural Networks In Finance 2005_1

Neural Networks là tạp chí lưu trữ của ba mô hình xã hội lâu đời nhất thế giới thần kinh: thần kinh quốc tế vào một mạng xã hội (INNS), châu Âu Neural Network Xã hội (Enns) | ACADEMIC PRESS ADVANCED FINANCE SERIES ELSEVIER ACADI -MK Neural Networks in GAINING PREDICTIVE EDGE IN THE MARKET PAUL D . McNELIS Neural Networks in Finance Gaining Predictive Edge in the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN