tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 9

Hiện nay Công ty cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư như: miễn tiền thuê đất trong thời hạn 13 năm kể từ năm 2001, được hưởng thuế suất thu nhập danh nghiệp là 20%, được miễn 3 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong 7 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế thu nhập bổ sung | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http tăng trưởng là 25 - 30 và đây là một cơ hội lớn để tạo dựng thương hiệu thông qua chính sách Marketing trực tiếp hợp lý. Hiện nay Công ty cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư như miễn tiền thuê đất trong thời hạn 13 năm kể từ năm 2001 được hưởng thuế suất thu nhập danh nghiệp là 20 được miễn 3 năm và giảm 50 số thuế thu nhập doanh nghiệp trong 7 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế thu nhập bổ sung . .Tuy nhiên Công ty cũng gặp không ít những khó khăn hiện nay đã có hơn 1000 doanh nghiệp cơ sở tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm có liên quan đến nhựa nhưng sản phẩm cung cấp cho thị trường vẫn thừa vẫn thiếu các sản phẩm nhựa vẫn chỉ dừng lại ở những sản phẩm đơn giản chưa có nhiều sản phẩm kỹ thuật cao do hạn chề trong ngành cơ khí khuôn mẫu Việt Nam. Chính những yếu tố trên cho nên Công ty cần sử dụng chương trình marketing trực tiếp một cách đồng bộ nhằm tạo dựng thương hiệu thiện cảm của khách hàng dành cho Công ty và thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường này. Tại thị trường miền Trung và Tây nguyên Công ty cần duy trì lợi thế thị phần để thu lợi nhuận trên cơ sở đó thực hiện hoạt động marketing trực tiếp để kích thích qui mô đặt hàng kích thích sự hưởng ứng của khách hàng triển vọng nhằm tạo ra doanh số tiến đến xây dụng quan hệ có lợi sau này. Tại thị trường miền Bắc và miền Nam đặc biệt là 2 thị truờng lớn Hà nội và Hồ Chí Minh Công ty cần phải sử dụng hoạt động marketing trực tiếp như là công cụ chính cho cho việc đặt hàng bởi như vậy thì công ty mới có được sự thiện cảm lớn nhất từ khách hàng từ đó mới có thể cạnh tranh với Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http các đại gia trong ngành nhựa nhằm tạo dựng uy tín nâng cao vị thế thương hiệu của công ty . Căn cứ thực trạng Marketing trực tiếp tại công ty Qua quá trình phân tích thực trạng Marketing trực tiếp của công ty .