tailieunhanh - Tiết 19 : CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Giúp HS nắm được hai cách dẫn lời nói hoặc ý nghĩ : cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, thiết kế - Bảng phụ ghi VD so sánh C. Tiến trình Các hoạt động dạy, học 1. Kiểm tra bài cũ: Cách xưng hô trong hội thoại, BT6 2. Giới thiệu bài. Nhiều khi trong lời nói, bài viết của mình, cần nhắc lại một lời nói hoặc một suy nghĩ của ai đó, vậy cách dẫn lời của khác ntn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 2 cách. | Tiết 19 CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP A. Mục tiêu Giúp HS nắm được hai cách dẫn lời nói hoặc ý nghĩ cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp. B. Chuẩn bị - Sgk sgv thiết kế - Bảng phụ ghi VD so sánh C. Tiến trình Các hoạt đông dạy hoc 1. Kiểm tra bài cũ Cách xưng hô trong hội thoại BT6 2. Giới thiệu bài. Nhiều khi trong lời nói bài viết của mình cần nhắc lại một lời nói hoặc một suy nghĩ của ai đó vậy cách dẫn lời của khác ntn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 2 cách dẫn trực tiếp và gián tiếp. 3 .Bài mới Hoạt đông của giáo viên H sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 HS đọc các đoạn trích. HS đọc và trả lời câu hỏi 1 I. Cách dẫn trực tiếp Bài tập 1. Bô phận in đậm - a. Lời nói. b. ý nghĩ Được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu và HS đọc và trả lời câu 2 đặt trong dấu ngoặc kép. 2. Có thể thay đổi vị trí - Vẫn để trong dấu ngoặc kép. HS đọc và trả lời câu 3 - Thay dấu chấm bằng dấu gạch ngang Hoạt động 2 II. Cách dẫn gián tiếp HS đọc 2 đoạn trích Bài tập HS đọc và trả lời câu 1 1 bộ phận in đậm - a. Lời nói - b. ý nghĩ. HS đọc và trả lời câu 2 - Không để trong dấu ngoặc kép. - Không phải ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng Gv hệ thống Có mấy cách dẫn dấu câu nào. lời nói ý nghĩ của một n v - Có thể trước nó xuất hiện Rằng hoặc là HS đọc ghi nhớ nhớ SGK Hoạt động 3 III. Luyện tập HS thảo luận nhóm đôi 2 Bài 1 a b trực tiếp. A ý nghĩ mà n v gán cho con chó B ý nghĩ của n v Bài 2 HS làm việc cá nhân HS làm việc cá nhân HS đọc câu văn. HS nhận xét a Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Chủ tịch HCM nêu rõ Chúng ta phải. Trong Báo cáo Chủ tịch HCM khẳng định rằng Chúng ta phải. Bài 3 Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì xin lập một đàn giải oan ở bên sông đốt cây đèn thàn chiếu xuống nước Vũ Nương sẽ trở về. Bài bổ sung Lời dẫn trong câu sau được dùng theo cách nào Bác nói tiếp cái chén còn rất tiện lợi do không có tai nên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN