tailieunhanh - Trận Asculum (279 TCN)

Trận Asculum (hoặc Ausculum) [1] đã diễn ra năm 279 trước Công nguyên giữa người La Mã dưới sự chỉ huy của chấp chính quan Publius Decius Mus và liên quân Tarantine, Oscan, Samnite, và lực lượng quân đội Epirote, dưới sự chỉ huy của vua Hy Lạp Pyrros của Ipiros. Trận chiến này nổ ra trong cuộc xung đột La mã-Tarantine, để kiểm soát Magna Graecia. | Trận Asculum 279 TCN Trận Asculum Một phần của Chiến tranh Pyrros Ite wenliiri Most important places in the Pyrrhic War Thời gian 279 TCN Địa điểm Asculum ngày nay là Ascoli Satriano Apulia Italy Kết quả người Hy Lạp Chiến thắng kiểu Pyrros 40 000 kị binh và bộ binh 300 vũ khí chống voi 40 000 kị binh và bộ binh 20 voi chiến Tổn thất 8 000 chết 3 000 chết . Trận Asculum hoặc Ausculum 1 đã diễn ra năm 279 trước Công nguyên giữa người La Mã dưới sự chỉ huy của chấp chính quan Publius Decius Mus và liên quân Tarantine Oscan Samnite và lực lượng quân đội Epirote dưới sự chỉ huy của vua Hy Lạp Pyrros của Ipiros. Trận chiến này nổ ra trong cuộc xung đột La mã-Tarantine để kiểm soát Magna .