tailieunhanh - Tiết 18 : XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI

HS hiểu được sự phong phú, tinh tế của hệ thống các từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt - Hiểu mối quan hệ giữa từ ngữ xưng hô và tình huống giao tiếp - Nắm vững và sử dụng thích hợp từ ngữ xưng hô B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, sách thiết kế - Bảng phụ ghi các VD C. . Tiến trình tổ chức các hoạt động 1. Kiểm tra : Nêu mối qhệ giữa p/c hội thoại với tình huống giao tiếp. | Tiết 18 XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI A. Mục tiêu - HS hiểu được sự phong phú tinh tế của hệ thống các từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt - Hiểu mối quan hệ giữa từ ngữ xưng hô và tình huống giao tiếp - Nắm vững và sử dụng thích hợp từ ngữ xưng hô B. Chuẩn bị - Sgk sgv sách thiết kế - Bảng phụ ghi các VD C. . Tiến trình tổ chức các hoạt đông 1. Kiểm tra Nêu mối qhệ giữa p c hội thoại với tình huống giao tiếp. Những tình huống nào các p c không được tuân thủ. Ta chỉ chấp nhận k0 tuân thủ trong các trường hợp nào BT 2 Tr 34 2. Giới thiệu bài Vấn đề xưng hô trong giao tiếp rất quan trọng. Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 HS làm bài 1 Tr 38 I. Từ ngữ xưng hô và viêc sử dụng từ ngữ xưng hô 1. Các từ ngữ xưng hô thường gặp tôi tao tớ chúng tôi mình nó họ anh ấy. Cách dùng Các đại từ nhân xưng Chú ý sự tinh tế trong xưng hô. - Ngôi 1 Đã bao giờ em gặp tình huống k0 - Ngôi 2 biết xưng hô ntn trong gtiếp. - Ngôi 3 VD Xưng hô với bố mẹ là thầy - quan hệ họ hàng cô giáo dạy mình - Thân mật Xưng hô với em họ nhiều - Suồng sã tuổi - Trang trọng HS đọc 2 đoạn trích. Xác định từ ngữ xưng hô Xác định từ ngữ xưng hô trong Đoạn a em - anh ta - chú mày 2 giai đoạn trích. Đoạn b tôi - anh Phân tích sự thay đổi về cách Phân tích sự thay đổi. xưng hô của Dế Mèn và Choắt a sự xưng hô không bình đẳng của một kẻ ở vị thế yếu cảm thấy mình thấp hèn cần nhờ vả người và một kẻ ở vị thế mạnh kiêu căng và hách dịch. b Sự xưng hô bình đẳng Giải thích sự thay đổi đó Giải thích sự thay đổi đó - Do tình huống giao tiếp thay đổi Tâm lý NV thay đổi - Choắt trăng trối với Mèn với tư cách là một người bạn. Từ các tình huống cụ thể trên ta 3. Ghi nhớ Tiếng Việt có một hệ thống từ ngữ xưng hô thấy nên xưng hô ntn trong hội Phong phú ĐT nhân xưng DT Chỉ chức vụ nghề thoại cho phù hợp nghiệp chỉ quan hệ họ hàng chỉ tên riêng . HS dựa vào ghi nhớ trả lời Tinh tế giàu sắc thái biểu cảm. Người nói cần căn cứ Gv chốt lại nội dung bài học. vào đối tượng và các đặc điểm khác của tình huống

TỪ KHÓA LIÊN QUAN