tailieunhanh - Trận Agrigentum

Trận Agrigentum (Sicily, năm 261 TCN) là trận giao tranh lớn đầu tiên trong chiến tranh Punic lần thứ nhất và là cuộc xung đột quy mô lớn đầu tiên giữa Carthage và Cộng hòa La Mã. Trận chiến diễn ra sau một cuộc bao vây kéo dài được bắt đầu vào năm 262 TCN và kết quả là tất cả đều là chiến thắng của người La Mã và bắt đầu của sự kiểm soát của La Mã đối với Sicily. | Trận Agrigentum Một phần của Chiến tranh Punic lần thứ nhất bản đồ trung tâm của biển Địa Trung Hải cho thấy vị trí của Agrigentum ngày nay là Agrigento Thời gian 261 TCN Địa điểm Agrigentum Kết quả Chiến thắng của người La mã không rõ 3 000 hiện x t s Chiến tranh Punic lần thứ nhất Trận Agrigentum Sicily năm 261 TCN là trận giao tranh lớn đầu tiên trong chiến tranh Punic lần thứ nhất và là cuộc xung đột quy mô lớn đầu tiên giữa Carthage và Cộng hòa La Mã. Trận chiến diễn ra sau một cuộc bao vây kéo dài được bắt đầu vào năm 262 TCN và kết quả là tất cả đều là chiến thắng của người La Mã và bắt đầu của sự kiểm soát của La Mã đối với Sicily. Mục lục ẩn 1 Thành phố 2 Mở đầu cuộc vây hãm Agrigentum 3 Cuộc vây .