tailieunhanh - Trận Actium

Trận Actium là trận chiến có ý nghĩa quyết định trong chuỗi các cuộc nội chiến thời Cộng hòa La Mã, với hai phe tham chiến: một bên là lực lượng của Octavius và một bên là liên minh giữa Marcus Antonius và nữ hoàng Cleopatra. Trận chiến nổ ra ngày 2 tháng 9 năm 31 TCN trên biển Ionian gần thuộc địa Actium (thuộc Hy Lạp) của La Mã. Hải quân của Octavius được chỉ huy bởi tướng Marcus Vipsanius Agrippa, trong khi lực lượng của Antony được bổ sung thêm bởi hải quân của nữ hoàng Cleopatra VII. | Trận Actium Một phần của Chuỗi xung đột cuối cùng của Cộng hoà La Mã Trận chiến Actium tranh vẽ của Lorenzo A. Castro vào năm 1672. Thời gian 2 tháng 9 31 TCN Địa điểm Biển Ionia gần thuộc địa Actium thuộc Hy Lạp của La Mã Kết quả Lực lượng của Octavius đại thắng Tham chiến Lực lượng của Octavius Ị Nhà Ptolemy Ai Cập Ị Lực lượng của Ị Marcus Antonius Chỉ huy Octavius Marcus Antonius Marcus Vipsanius Ị Cleopatra VII Agrippa Ị Lucius Gellius Lucius Arruntius jPublicola Marcus Lurius ị Marcus Octavius Titus Statilius Ị Marcus Insteius Taurus Ị Publius Canidius Ị Crassus ị Gaius Caelus Lực lượng 250 thuyền chiến hầu hết là tàu liburnian và Hexeres với 16 000 lính hải quân và 3 000 cung thủ. 230 thuyền chiến hầu hết là thuyền năm mái chèo với một số Deceres lớn hơn 30 50 tàu vận chuyển và 60 thuyền chiến Ai Cập. 2 000 cung thủ và 20 000 lính hải quân. Tổn thất Khoảng 2500 Trên 5 000 bị giết 200 tàu bị đánh chìm hoặc tịch thu . Trận Actium là trận chiến có ý nghĩa quyết định trong chuỗi các cuộc nội chiến thời Cộng hòa La Mã với hai phe tham chiến một bên là lực lượng của Octavius và một bên là liên minh giữa Marcus Antonius và nữ hoàng Cleopatra. Trận chiến nổ ra ngày 2 tháng 9 năm 31 TCN trên biển Ionian gần thuộc địa Actium thuộc Hy Lạp của La Mã. Hải quân của Octavius được chỉ huy bởi tướng Marcus Vipsanius Agrippa trong khi lực lượng của Antony được bổ sung thêm bởi hải quân của nữ hoàng Cleopatra VII của nhà Ptolemy nước Ai .