tailieunhanh - 10 điều giúp con bạn nâng cao hiệu quả đọc sách

1. Hãy làm cho việc đọc sách trở thành một thói quen không thể bỏ hàng . Hãy đọc tất cả những gì đập vào mắt, những tấm biển hiệu, những hộp bánh và cả những bảng thực đơn!3. “Bao vây” con bạn bằng những cuốn sách, hãy đọc cho chúng nghe nhiều lần. | i í A. r 1 V 1 - r t 10 điều giúp con bạn nâng cao hiệu quả đọc sách 1. Hãy làm cho việc đọc sách trở thành một thói quen không thể bỏ hàng ngày. 2. Hãy đọc tất cả những gì đập vào mắt những tấm biển hiệu những hộp bánh và cả những bảng thực đơn 3. Bao vây con bạn bằng những cuốn sách hãy đọc cho chúng nghe nhiều lần. 4. Hãy đọc to và rõ ràng với cảm hứng và niềm vui. 5. Hãy chỉ vào những từ mà bạn đang đọc tới và dừng lại để con bạn có thể đoán ra từ tiếp theo. 6. Hỏi con bạn xem những chuyện gì đang diễn ra trong bức tranh kia hay hỏi về một đoạn nào đấy trong sách. 7. Hãy để cho con bạn nhìn bạn đọc sách. 8. Cổ vũ những gì nó làm được dù là lật sách sang trang hay trở lại những bức tranh hay nhớ thuộc lòng một câu chuyện. 9. Hãy để con bạn đọc sách cho bạn nghe khi nó đọc được. 10. Đến khi cháu có thể tự đọc sách lấy một mình cứ tiếp tục đọc khuyến khích cháu đọc to rõ. Theo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN