tailieunhanh - Tiết 14 + 15 : VĂN THUYẾT MINH

HS viết bài văn thuyết minh có sử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả một cách hợp lý và hiệu quả. B. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức 2. Đề bài : Hãy viết bài văn thuyết minh để giới thiệu về ngôi trường thân yêu của em 3. Học sinh làm bài 4. Giáo viên thu bài * Gợi ý về đáp án: I. Về nội dung: bài: + Giới thiệu khái quát về ngôi trường của em.( Tên trường, địa chỉ). + Khái quát tình cảm của em. bài:+ Năm thành lập +. | Tiết 14 15 VIẾT BÀI TÁP LÀM VĂN SỐ 1 Đ VĂN THUYẾT MINH A. Mục tiêu cần đạt HS viết bài văn thuyết minh có sử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả một cách hợp lý và hiệu quả. B. Tiến trình hoạt đông 1. ổn định tổ chức 2. Đề bài Hãy viết bài văn thuyết minh để giới thiệu về ngôi trường thân yêu của em 3. Học sinh làm bài 4. Giáo viên thu bài Gợi ý về đáp án I. Về nôi dung A. Mở bài Giới thiệu khái quát về ngôi trường của em. Tên trường địa chỉ . Khái quát tình cảm của em. B. Thân bài Năm thành lập Diện tích sử dụng Cụ thể có bao nhiêu thầy cô giáo bao nhiêu học sinh bao nhiêu khối lớp. Tinh thần dạy và học của thầy trò trường em ra sao Tình hình học tập và rèn luyện tư cách đạo đức của HS như thế nào Trường em đã đạt được những thành tích gì trong những năm qua Tình cảm của em đối với trường như thế nào bài Khẳng định trường em là một trường học tốt. Tình cảm và khát vọng của em đối với trường. Cần biết sử dụng một cách nhuần nhuyễn các biện pháp nghệ thuật phương pháp miêu tả vào bài văn thuyết minh. II. Về hình thức Lời văn trong sáng. Câu văn ngắn gọn sáng sủa. Bố cục đầy đủ 3 phần. Đi đúng thể loại văn thuyết minh. C. Dăn dò Chuẩn bị bài Soạn bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN