tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 5

Qua bảng danh sách các đối thủ cạnh tranh của Công ty ta thấy thị trường mà công ty đang hoạt động đang chịu sự cạnh tranh rất lớn. Vì các sản phẩm nhựa là các sản phẩm thông dụng và có tính thay thế cao so với các sản phẩm khác trên thị trường nên sản phẩm nên sản phẩm nhựa có rất nhiều thị vì điều này mà thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất và đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh chính của Công ty và các nhà đầu tư. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Qua bảng danh sách các đối thủ cạnh tranh của Công ty ta thấy thị trường mà công ty đang hoạt động đang chịu sự cạnh tranh rất lớn. Vì các sản phẩm nhựa là các sản phẩm thông dụng và có tính thay thế cao so với các sản phẩm khác trên thị trường nên sản phẩm nên sản phẩm nhựa có rất nhiều thị vì điều này mà thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất và đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh chính của Công ty và các nhà đầu tư kinh doanh có nguồn tài chính hùng mạnh. Tất cả các công ty trên ra đời đã rất lâu có nhiều kinh nghiệm sản xuất và có bạn hàng truyền thống của mình đặc biệt đây là những công ty lớn nằm ở hai khu vực Bắc và Nam là 2 khu vực có tốc độ tăng truởng cao nhất nước ta. Ngoài ra công ty này còn có xu hướng thâm nhập vào thị trường miền Trung như công ty nhựa Tiền Phong nhà máy nhựa Bạch Đằng công ty nhựa Bình Minh. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty vì thị trường chủ yếu của Công ty là ở Miền Trung và Tây cạnh đó đối với các mặt hàng xuất khẩu thì Công ty cũng gặp đối thủ cạnh tranh mạnh đó là Trung quốc do sản phẩm của Trung Quốc rẻ mẫu mã đẹp. Nhìn chung đối thủ cạnh tranh của công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nằng mạnh số lượng đông có tiềm năng tài chính cũng như trình độ máy móc công nghệ lớn hơn nhiều so với Công ty Cổ phần Nhựa. Do đó trong tương lai công ty cần phải cố gắng đầu tư máy móc thiết bị để đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng để giữ vững và phát triển thị trường của mình. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http . Phân tích thưc trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Nhựa Đà Nằng . Thực trạng về cơ sở vật chất . Mặt bằng kinh doanh Công ty Nhựa Đà Nằng được bố trí xây dựng nằm trên đường Trần Cao Vân -Thành phố Đà Nằng là nơi có vị trí thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nằm ở trung độ của Việt Nam gần trục giao thông thuỷ bộ Bắc Nam nằm trong khu vực có