tailieunhanh - Tiết 13 : CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

HS nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa p/c và tình huống giao tiếp - Rèn kỹ năng hội thoại phù hợp với tình huống giao tiếp. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn - HS soạn phần câu hỏi C. Tiến trình tổ chức các hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu các p/c hội thoại Làm BT 4, 5 2. Giới thiệu bài mới Hoạt động của giáo viên - học sinh Hoạt động 1 : HS đọc VB HS thảo luận câu hỏi sgk. | Tiết 13 CÁC PHƯƠNG CHÂM HÔI THOẠI A. Mục tiêu - HS nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa p c và tình huống giao tiếp - Rèn kỹ năng hội thoại phù hợp với tình huống giao tiếp. B. Chuẩn bị - Sgk sgv bài soạn - HS soạn phần câu hỏi C. Tiến trình tổ chức các hoạt đông 1. Kiểm tra bài cũ Nêu các p c hội thoại Làm BT 4 5 2. Giới thiệu bài mới Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 HS đọc VB HS thảo luận câu hỏi sgk. 2 Đại diện HS trả lời GV chốt vấn đề I. Quan hê giữa p c hôi thoại và tình huống giao tiếp Bài tâp N v chàng rể chào hỏi là đã tuân thủ p c lịch sự. Tuy nhiên lời chào hỏi đó không đúng lúc đúng chỗ nên - Đã gây phiền hà quấy rối công việc của người đốn củi. Kết luân không nên tuân thủ p c hội thoại một cách cứng nhắc mà phải vận dụng một cách đúng lúc đúng chỗ. Ghi nhớ Việc vận dụng các phương châm hội thoại cần HS đọc ghi nhớ phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp Nói với ai Nói khi nào Nói ở đâu Nói để làm gì II. Những trường hợp không tuân thủ p c hội thoại 1. Bài 1 Hoạt động 2 - Ngoại trừ tình huống ở p c lịch sự còn lại tất cả đều không tuân thủ p c hội thoại HS đọc bài 1 2. Bài 2 HS trả lời cá nhân. Ba không tuân thủ p c về lượng thiếu thông tin An mong muốn HS đọc bài 2 - Vì Ba không biết chính xác HS trả lời cá nhân - Ví dụ tương tự. 3. Bài 3 Bác sĩ không tuân thủ p c về chất. - Mục đích làm cho người bệnh không bi quan sợ hãi để HS đọc bài 3 cùng chiến đấu với bệnh tật. Trả lời - Việc làm nhân đạo Tình huống tương tự Csĩ CM bị địch bắt - k0 khai sự thật 4. Bài 4 Người nói không tuân thủ p c về lượng HS đọc bài 4 - Phải hiểu ý nghĩa Đây là lời răn dạy người ta không nên chạy theo tiền mà quên đi thứ thiêng liêng trong cs 5. Ghi nhớ Trả lời Có những lúc không cần tuân thủ phương châm hội thoại. Tương tự chiến tranh là chiến Việc không tuân thủ phương châm hội thoại có thể bắt tranh nguồn từ nhiều nguyên nhân vậy trường hợp nào cần tuân - Người nói vô ý vụng về thiếu văn hoá giao tiếp. thủ p c về hội thoại - Người nói ưu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN