tailieunhanh - Tiết 11 + 12 : TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

HS thấy phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đ/v vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em. B. Chuẩn bị - Gv đọc kỹ những điều cần lưu ý, soạn bài - HS - GV sưu tầm toàn bộ VB “ Tuyên bố thế giới.” của Liên hợp quốc - HS soạn bài. | Tiết 11 12 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ Sự SỐNG CÒN QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM A. Mục tiêu cần đạt - HS thấy phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đ v vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em. B. Chuẩn bị - Gv đọc kỹ những điều cần lưu ý soạn bài - HS - GV sưu tầm toàn bộ VB Tuyên bố thế giới. của Liên hợp quốc - HS soạn bài. C Tiến trình hoạt đông 1. Kiểm tra bài cũ - Trong VB Đấu tranh vì. tác giả đã đưa ra luận điểm nào luận cứ nao Hãy PT 1 luận điểm. - Tác giả đã thuyết phục và nêu trách nhiệm cho mọi người bằng cách nào 2. Giới thiệu bài Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan Ngày 30 - 9 - 1990 tại Niu-ooc - trụ sở của Liên hợp quốc đã diễn ra hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em. Bởi năm cuối của thế kỷ XX trẻ em luôn bị hành hạ không được bảo vệ bên cạnh đó mức phân hoá giàu nghèo chiến tranh tình trạng bạo lực diễn ra ở nhiều nơi trẻ em bị tàn tật bóc lột nhiều vấn đề cả nhân loại quan tâm Hoạt động của giáo viên -học sinh Nội dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 Dựa vào chú thích 1 cho biết xuất xứ VB Bối cảnh thế giới cuối thế kỷ XX Gv ở VN hội đồng bộ trưởng cũng đã quyết định Chương trình hành động vì sự sống còn quyền được bảo vệ và t của trẻ em VN từ 1991 - 2000 I. Giới thiệu chung về văn bản 1. Xuất xứ Trích từ Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc 30 - 9 - 1990 VB ra đời trong bối cảnh thế giới những năm cuối TK XX đầy cơ hội và đầy thách thức Sự hợp tác quốc tế phát triển KHKT và CN phát triển nhanh như vũ bão. và cũng chính vì thế mà sự phân hoá giàu nghèo càng trở nên gay gắt Thế giới đứng trước những nguy cơ như Chiến tranh hạt nhân đói nghèo bệnh tật thất học và mù chữ. trong đó có một nguy cơ khiến cho thế giới quan tâm lo lắng Quyền trẻ em bị xâm phạm ở khắp mọi nơi. - Sự ra đời của VB chứng tỏ tầm quan trọng của vấn đề HS đọc VB Quyền trẻ em và sự quan tâm của cộng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN