tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 3

Quảng cáo trên Banner có thể được ví như một email trực tiếp với Banner là phong bì. Với diện tích hạn chế trên Banner người làm Marketing trực tiếp phải thuyết phục để khách hàng ghé thăm, hành động hay tương tác với Banner. Banner trên website và trang mini: Việc chi trả cho chiến dịch dựa trên chi phí từng người đăng ký, nghĩa là người quảng cáo chỉ trả tiền cho website nào mang lại các đơn đặt hàng. Việc quảng cáo này sẽ làm hạn chế số website có đặt trang quảng cáo, tuy nhiên. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Quảng cáo trên Banner có thể được ví như một email trực tiếp với Banner là phong bì. Với diện tích hạn chế trên Banner người làm Marketing trực tiếp phải thuyết phục để khách hàng ghé thăm hành động hay tương tác với Banner. V Banner trên website và trang mini Việc chi trả cho chiến dịch dựa trên chi phí từng người đăng ký nghĩa là người quảng cáo chỉ trả tiền cho website nào mang lại các đơn đặt hàng. Việc quảng cáo này sẽ làm hạn chế số website có đặt trang quảng cáo tuy nhiên khi thực hiện loại chiến dịch này sẽ rất an toàn. V Banner kiểu hỏi đáp trực tiếp Đây là hình thức một quảng cáo Banner đảm nhiệm luôn việc bán hàng. Được sử dụng để mời khách hàng đăng ký một mặt hàng ngay trên nó. V Các chương trình Loyalty Là hình thức mua hàng của một hảng nào đó để dành điểm thưởng với số điểm thưởng dành được họ có thể mua hàng hoá hay đổi vé máy bay. Với hình thức này các nhà quảng cáo có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty. V Coupon Là hành thức phiếu giảm giá trên mạng sử dụng coupon nhằm thu hút khách đến các của hàng V Hàng mẫu và phiếu dùng thử miễn phí V Các cuộc thi và trò chơi . Phương pháp phân phối Một yếu tố quan trọng của chiến lược Marketing chính là phương pháp phân phối dù là bán lẽ hay trực tiếp gửi bưu điện. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Người làm Marketing trực tiếp phải xem xét các phương pháp để sản phẩm đến được khách hàng một cách hiệu quả so với các sản phẩm của các công ty khác. Khi có đơn đặt hàng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng sản phẩm dịch vụ mà công ty có những phương pháp phân phối phù hợp vừa tạo ra sự nhanh chóng tiện lợi cho khách hàng vừa đảm bảo chi phí và điều kiện giao hàng của công ty. . Ứng xử sáng tạo Đó là một yếu tố đòi hỏi người làm Marketing trực tiếp sử dụng các phương tiện công cụ và con người để tạo ra sự hài lòng và khả năng hưởng ứng của khách hàng đối với các thông điệp của