tailieunhanh - Tải xuống quá nhiều sẽ mất băng rộng

Rào cản này nhằm ngăn không cho khách hàng "ngấu nghiến" vượt quá băng thông chia sẻ của đường trục kết nối Internet. Nếu duy trì thường xuyên các chương trình chia sẻ tập tin, chương trình phát nội dung đa phương tiện và các tải xuống 24 giờ mỗi ngày ở tốc độ tối đa của băng thông thì mức sử dụng băng thông tích lũy sẽ làm cho bạn choáng váng. Nếu những hạn chế sử dụng băng thông gây nhiều khó khăn, bạn hãy tìm một hãng cung cấp băng rộng hoặc đăng ký thuê bao không. | m Ấ r 1 Ă w Ấ i 1 w A Tải xuông quá nhiều sẽ mât băng rộng Rào cản này nhằm ngăn không cho khách hàng ngấu nghiến vượt quá băng thông chia sẻ của đường trục kết nối Internet. Nếu duy trì thường xuyên các chương trình chia sẻ tập tin chương trình phát nội dung đa phương tiện và các tải xuống 24 giờ mỗi ngày ở tốc độ tối đa của băng thông thì mức sử dụng băng thông tích lũy sẽ làm cho bạn choáng váng. Nếu những hạn chế sử dụng băng thông gây nhiều khó khăn bạn hãy tìm một hãng cung cấp băng rộng hoặc đăng ký thuê bao không hạn chế tải xuống dĩ nhiên với giá cao hơn . Nếu không có hãng cung cấp hoặc không có cách nào tốt hơn có lẽ bạn phải điều tiết lưu lượng Internet của mình để phù hợp với quy định của ISP. Để biết giới hạn băng thông của ISP nếu có hãy liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty hoặc tìm ở các diễn đàn được liệt kê ở BroadbandReports. com. Kiểm soát tải xuông Bị giới hạn về băng thông không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn chia tay với các chương trình chia sẻ tập tin và phát nội dung đa phương tiện. Hầu hết các ứng dụng ngang hàng đều có những thiết lập cho phép giảm tốc độ tải lên ở mức vừa phải để giữ cho mức sử dụng của bạn luôn thấp hơn giới hạn do ISP quy định. Bạn đến 41828 để đọc trang Help Desk của Salisbury University trong đó có mục tra nhanh các thiết lập thích hợp dùng để điều chỉnh trong các chương trình ngang hàng phổ biến. Nếu đang dùng Windows XP bạn có thể theo dõi việc chiếm dụng băng thông của mình thông qua mục Networking monitor của Task Manager. Ân Ctrl - Alt - Del để mở Task Manager và chọn nhãn Networking. Để hiển thị các tải xuống bạn chọn Columns đánh dấu chọn lên Bytes Received và nhấn OK có thể phải điều chỉnh kích thước cửa sổ và cột để nhìn thấy cột mới . Nếu muốn cộng dồn dữ liệu lại bạn chọn Cumulative Data xem hình . Đóng Task Manager và tiếp tục các hoạt động Internet của bạn nhưng không đóng hoặc khởi động lại Windows vì như vậy sẽ thiết lập lại bộ đếm . Để biết .