tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 2

Viết tay, đóng dấu, ký tên của người đại diện trong thư trực tiếp. Những kỹ thuật liên quan: là một số kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho việc hưởng ứng của khách hàng mục tiêu dối với thư tực tiếp. Tác động dịch chuyển : Là kỹ thuật nhằm chuyển dịch sự chú ý của người nhận từ bộ phận này sang bộ phận khác của thư trực tiếp. Và như vậy, với kỹ thuật này sẽ giúp người nhận nhìn thấy các công cụ kích thích hưởng ứng. Các công cụ sáng tạo: Là các công. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Viết tay đóng dấu ký tên của người đại diện trong thư trực tiếp. Những kỹ thuật liên quan là một số kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho việc hưởng ứng của khách hàng mục tiêu dối với thư tực tiếp. V Tác động dịch chuyển Là kỹ thuật nhằm chuyển dịch sự chú ý của người nhận từ bộ phận này sang bộ phận khác của thư trực tiếp. Và như vậy với kỹ thuật này sẽ giúp người nhận nhìn thấy các công cụ kích thích hưởng ứng. Các công cụ sáng tạo Là các công cụ nhằm tăng thêm khả năng hưởng ứng cho thư trực tiếp. Business card. Carbon Copies. Các bộ sưu tập. Hình ảnh. Quà tặng. Thông tin. Tem thư bưu điện. Phân tích kinh tế V Đây là một yếu tố rất quan trọng đối với marketing bằng thư trực tiếp. Người làm Marketing trực tiếp phải phân tích tính kinh tế của thư trực tiếp sao cho phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp cũng như lợi ích của khách hàng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http s Phân tích tính kinh tế là phương pháp để đạt hiệu quả cao trên cơ sở tiết kiệm sử dụng các khổ giấy phong bì tiêu chuẩn. Để phân tích tính kinh tế của thư trực tiếp cần chú ý những điểm sau Trọng lượng của thư Anh hưởng trực tiếp đến cước phí gửi làm ảnh hưởng đến chi phí của chiến dịch Marketing trực tiếp. Quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ Là quan hệ với các nhà thiết kế thư bưu điện . nhằm tạo ra tính chuyên nghiệp trong khâu xử lý cung cấp thư tiết kiệm trong công việc và tạo thuận lợi cho khách hàng hưởng ứng thư trực tiếp. Các yếu tố của bao bì thư tín Là tập hợp tất cả các công cụ của bao bì thư tín nhằm tạo ra sự hưởng ứng từ phía khách hàng đối với thư ttrực tiếp của doanh nghiệp. s Phong bì Là công cụ kích thích đầu tiên đối với người nhận tạo ra sự tò mò khiến người nhận mong muốn xem xét các nội dung bên trong. Người làm marketing trực tiếp cần xem xét những yếu tố về phong bì như Nội dung chủ yếu của phong bì. Công cụ gắn kết của phong bì. Kích thước của phong bì. Mức độ quan trọng của phong bì