tailieunhanh - Tiết 9 :SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

Giúp HS hiểu VB thuyết minh có khi phải kết hợp với yếu tố miêu tả B. Chuẩn bị - HS ôn lại VB miêu tả, VB thuyết minh - Gv chuẩn bị bảng phụ, soạn bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động 1. Kiểm tra : Nhắc lại việc sử dụng các BP NT trong văn bản thuyết minh. .trình bày bài tập 2. Giới thiệu bài : các VB thuyết minh loài cây, di tích thắng cảnh, thành phố, mái trường, n/vật. cần vận dụng miêu tả cho trò chơi phụ trợ không được lạm dụng | Tiết 9 SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH A. Mục tiêu - Giúp HS hiểu VB thuyết minh có khi phải kết hợp với yếu tố miêu tả B. Chuẩn bị - HS ôn lại VB miêu tả VB thuyết minh - Gv chuẩn bị bảng phụ soạn bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt đông 1. Kiểm tra Nhắc lại việc sử dụng các BP NT trong văn bản thuyết minh. .trình bày bài tập 2. Giới thiệu bài các VB thuyết minh loài cây di tích thắng cảnh thành phố mái trường n vật. cần vận dụng miêu tả cho trò chơi phụ trợ không được lạm dụng. Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 HS đọc VB Cây chuối. Giải thích nhan đề văn bản Tìm câu thuyết minh đặc I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong VBTM 1. Bài tập Văn bản Cây chuối trong đời sống Việt Nam a. Nhan đề Vai trò của cây chuối nói chung trong đs vật chất và tinh thần của con người VN b. Những câu thuyết minh Đi khắp Việt Nam điểm tiêu biểu của cây chuối Cây chuối rất ưa nước nên. Đặc điểm sinh trưởng Nào chuối hương chuối ngự . Công dụng của cây chuối Mỗi cây chuối đều cho một buồng. Công dụng của quả chuối Trình bày đúng khách quan các đặc điểm chính c. Yếu tố miêu tả Chỉ ra câu văn có tính miêu Đi khắp Việt Nam. tả về cây chuối Chuối trứng cuốc. Tả hình dáng chung của cây Chuối xanh có vị chát. chuối Tả quả chuối trứng cuốc Tả các cách ăn chuối xanh Tác dụng Làm cho phần thuyết minh thêm cụ thể sinh Tác dụng vai trò của yếu tố động gây ấn tượng nổi bật VB hay miêu tả trong việc thuyết minh Chú ý yếu tố mtả không lấn át TM VB có thể bổ sung những gì d. VB cần bổ sung Gv Còn 1 số vấn đề chưa TM Thuyết minh về 1 số bộ phận Do muốn VB đưa vào sgk - Thân cây chuối gọn chứ không phải tác giả viết - Lá chuối tươi và khô thiếu Khi viết ta fải đảm bảo - Bắp nõn chuối tính trọn vẹn của VB Phân loại chuối tây hột tiêu ngự. Trong bài văn TM có thể sử 2. Ghi nhớ Để thuyết minh cho cụ thể sinh động hấp dẫn dụng yếu tố miêu tả ntn bài TM có thể kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả. Yếu tố miêu HS đọc ghi nhớ tả có tác dụng làm cho đối tượng thuyết minh được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN