tailieunhanh - Bút nghiên SEO

T khóa trong thẻ Dây là mot trong nh ng nơi quan trọ ng nhât de có một từ khóa mạnh bởi những gì dat bên trong thẻ se hien ra như là ch ủ đề trang web của bạn. Th ẻ title nên ngắn gọn (nhiêu nhât ch ỉ nên có 6 hoặc 7 từ những từ quan trọng nhất nên đặt trước .Từ khóa trong các URL cũng giúp ích rất nhiều | Bút Nghiên SEO 1 Từ khóa trong thẻ title Đây là một trong những nơi quan trọng nhất để có một từ khóa mạnh bởi vì những gì được đặt bên trong thẻ title sẽ hiện ra như là chủ đề trang web của bạn. Thẻ title nên ngắn gọn nhiều nhất chỉ nên có 6 hoặc 7 từ những từ quan trọng nhất nên đặt trước. 3 2 Từ khóa trong URL Từ khóa trong các URL cũng giúp ích rất nhiều - ví dụ -http ở đây SEO services là cụm từ khóa mà bạn đang cố gắng đưa lên trang nhất Google. Nhưng nếu trong bài không có các từ khóa này thì tác dụng của nó cũng không lấy chì làm chắc chắn. Bạn phải đảm bảo rằng từ khóa trên URL và nội dung bài phải phù hợp với nhau. 3 3 Mật độ từ khóa văn bản Một nhân tố rất quan trọng nữa là bạn phải kiểm tra mật độ từ khóa. 3 - 7 dành cho từ khóa chính là tốt nhất 1-2 cho các từ khóa phụ. Mật độ từ khóa quá 10 sẽ khiến Search Engine nghi ngờ là bạn đang nhồi từ khóa chứ không phải một văn bản thông thường. 3 4 Từ khóa trong anchor text từ có kết link Cũng rất quan trọng đặc biệt là từ khóa gắn backlink nếu bạn có một từ khóa gắn link dẫn đến trang bạn từ một site khác điều này cũng giống như site bạn đang được site kia bầu cho một phiếu cho cả từ khóa và site của bạn. 3 5 Từ khóa trong heading tag H1 H2 etc. Đây cũng là một nơi mà từ khóa rất có tác dụng. Nhưng chú ý rằng tragn của bạn có nội dung đúng với những từ khóa trong heading. 3 6 Từ khóa bắt đầu của một văn bản Cũng có tác dụng dù không mạnh bằng anchor text chuỗi từ khóa kết link title tag hay heading. Tuy nhiên hãy nhớ rằng các từ khóa đầu tiên của một tài liệu không hẳn đã là đoạn đầu tiên - ví dụ nếu bạn sử dụng bảng đoạn đầu tiên của văn bản có thể ở trong nửa thứ hai của bảng đó. 2 7 Từ khóa trong thẻ alt Spider nhện tìm kiếm không đọc hình ảnh mà thay vào đó chúng đọc đoạn mô tả trong thẻ alt vì vậy nếu bạn có hình ảnh trên trang web của mình hãy viết một số từ khóa bên trong thẻ alt để mô tả những hình ảnh này. 2 8 Từ khóa trong thẻ meta Rất ít quan trọng đặc biệt đối với