tailieunhanh - Theodosius I Đại Đế - Hoàng đế của Đế quốc La Mã

Flavius Theodosius Augustus[1] (11 tháng 1 năm 347 – 17 tháng 1 năm 395), cũng được gọi là Theodosius I hay Theodosius Đại đế, là một vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã, trị vì từ năm 379 cho đến khi qua đời vào năm 395. Ông thống nhất lại đế quốc Tây và Đông La Mã, nhưng ông lại là vị hoàng đế La Mã cuối cùng thống nhất được cả hai nước. Sau khi ông chết, hai Đế quốc Tây và Đông La Mã mãi mãi tách rời ra | Theodosius I Đại Đế Hoàng đế của Đế quốc La Mã Chân dung Hoàng đế Theodosius I Đại Đế từ Missorium của Theodosius I Hoàng đế của Đế quốc Đông La Mã Trị vì 19 tháng 1 năm 379 - 15 tháng 5 năm 395 Tiền nhiệm Valens Kế nhiệm Arcadius Hoàng đế của toàn La Mã Trị vì 15 tháng 5 năm 392 - 17 tháng 1 năm 395 Tiền nhiệm Không Kế nhiệm Không hiện Hậu duệ Tên đầy đủ Flavius Theodosius từ khi sinh ra đến khi lên nối ngôi vua Flavius Theodosius Augustus khi làm vua Hoàng gia Nhà Theodosius Thân phụ Theodosius Già Thân mẫu Thermantia Sinh 11 tháng 1 347 Cauca hoặc Italica gần Seville ngày nay thuộc Tây Ban Nha Mất 17 tháng 1 năm 395 Mediolanum Đế quốc La Mã An táng Constantinopolis ngày nay thuộc Istanbul Flavius Theodosius Augustus 1 11 tháng 1 năm 347 - 17 tháng 1 năm 395 cũng được gọi là Theodosius I hay Theodosius Đại đế là một vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã trị vì từ năm 379 cho đến khi qua đời vào năm 395. Ông thống nhất lại đế quốc Tây và Đông La Mã nhưng ông lại là vị hoàng đế La Mã cuối cùng thống nhất được cả hai nước. Sau khi ông chết hai Đế quốc Tây và Đông La Mã mãi mãi tách rời ra. Ông là vị Hoàng đế có công lớn đưa đức tin Ki-tô giáo trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã thông qua các Thánh chỉ của mình. 2 Do đó tầm vóc của ông trong lịch sử Giáo hội Ki-tô giáo rất lớn lao. Triều đại của ông là một bước ngoặt trong đường lối trị nước và vận mệnh của Đế quốc La Mã xưa. Lên ngôi Hoàng đế sau khi đại quân Đông La Mã vừa bị người Goth đánh tan nát ông đã nỗ lực gầy dựng lại lực lượng Quân đội Đông La Mã. Ban đầu ông cũng .