tailieunhanh - QUẢN LÝ THỜI GIAN – 7 SAI LẦM CẦN TRÁNH

Quản lý thời gian thiếu hiệu quả có thể dẫn đến stress và mất cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống. Để cải thiện kỹ năng này, bạn cần khắc phục 7 sai lầm thường gặp trong quản lý thời gian. Khi thật sự kiểm soát được thời gian, những căng thẳng áp lực sẽ giảm bớt và hiệu suất công việc chắc chắn được cải thiện. Khi đó, bạn có thể dành nhiều thời gian cho những ý tưởng mới hứa hẹn đem lại những bước tiến mới trong sự nghiệp. Nói một cách ngắn gọn, bạn sẽ. | QUẢN LÝ THỜI GIAN - 7 SAI LẦM CẦN TRÁNH Quản lý thời gian thiếu hiệu quả có thể dẫn đến stress và mất cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống. Để cải thiện kỹ năng này bạn cần khắc phục 7 sai lầm thường gặp trong quản lý thời gian. Khi thật sự kiểm soát được thời gian những căng thẳng áp lực sẽ giảm bớt và hiệu suất công việc chắc chắn được cải thiện. Khi đó bạn có thể dành nhiều thời gian cho những ý tưởng mới hứa hẹn đem lại những bước tiến mới trong sự nghiệp. Nói một cách ngắn gọn bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn với công việc của mình. Sai lầm thứ 1 Không đặt mục tiêu cho bản than Đặt mục tiêu cho bản thân rất quan trọng để bạn quản lý thời gian hiệu quả vì những mục tiêu giúp bạn định hướng rõ ràng cho con đường sự nghiệp. Khi đã biết rõ nơi muốn đến bạn có thể chủ động cho những việc cần ưu tiên. Việc lập mục tiêu cũng giúp bạn quyết định đâu là việc đáng để dành thời gian và đâu là những thứ chỉ gây xao lý thời gian - 7 sai lầm cần tránh Hãy nhớ đặt mục tiêu theo quy tắc SMART Specific - Cụ thể Measurable - Đo lường được Attainable - Khả thi Relevant - Phù hợp và Time-bound - Có thời hạn xác định. 1 Sai lầm thứ 2 Không lên danh sách những việc cần làm Đã bao giờ bạn quên không làm một việc quan trọng nào đó Nếu đúng thế có lẽ bạn đã không sử dụng một To-Do List - danh sách những việc cần làm - để kiểm soát công việc. Để lập To-Do List hãy viết ra tất cả những việc bạn cần phải hoàn tất trong ngày. Đối với những dự án có khối lượng công việc lớn hãy chia nhỏ theo từng giai đoạn. Danh sách càng chi tiết bạn càng dễ quản lý không bỏ sót việc nào và không cảm thấy nặng nề với những công việc lớn. Ví dụ thay vì viết Lập kế hoạch bán hàng cho quý 4 bạn nên viết chi tiết như Xem lại danh sách khách hàng Đánh giá tình hình doanh số . Sau khi đã có danh sách bạn có thể dùng hệ thống ký hiệu từ A-D A cho những việc có độ ưu tiên cao còn D cho những việc không cần nhiều ưu tiên. Sai lầm thứ 3 Không dành quyền ưu tiên Bí quyết để sử dụng To-Do List hiệu quả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN