tailieunhanh - Elaine Scott - Stocks And Bonds Profits And Losses - A Quick Look At Financial Markets 1985_1

Elaine Scott sinh ra tại Philadelphia, Pennsylvania, con thứ ba sinh ra cha mình, George J. Watts, Jr, một chủ ngân hàng và vợ của ông, Ethel, một người nội trợ. Sự nghiệp của cha cô mất gia đình Texas vào năm 1952 và ở đó, với ngoại lệ của một thời gian ngắn ở Nigeria, Elaine Scott vẫn. Cuốn sách của bà đã xuất hiện trên rất nhiều "Sách hay nhất" danh sách và đã giành được nhiều giải thưởng bao gồm Viện Hoa Kỳ giải thưởng Viết Khoa học Vật lý cho Close Encounters Với vũ trụ, và. | V Ị _ _AND__ bonds PROFITS _ and_ LOSSES A QUICK LOOK AT FINANCIAL MARKETS BY ELAINE SCOTT Stocks and Bonds Profits and Losses A Quick Look at Financial Markets by Elaine Scott STOCKS -AND BONDS PROFITS AND_ LOSSES tRWCOWWT Franklin Watts New York London Toronto Sydney .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN