tailieunhanh - Theodosius Già

Flavius Theodosius hoặc Theodosius Già là một tướng lĩnh quân sự cao cấp phục vụ Đế quốc Tây La Mã. Ông đã đã được chức vụ Comes Britanniarum (Bá tước của tỉnh Britannia) và như vậy, ông thường được gọi là Comes (bá tước) Theodosius. Có một số bằng chứng rằng cha ông đã được gọi là Honorius. Ông kết hôn với Thermantia, có lẽ vào khoảng cuối những năm 330 hoặc đầu những năm 340. | Theodosius Già Flavius Theodosius hoặc Theodosius Già là một tướng lĩnh quân sự cao cấp phục vụ Đế quốc Tây La Mã. Ông đã đã được chức vụ Comes Britanniarum Bá tước của tỉnh Britannia và như vậy ông thường được gọi là Comes bá tước Theodosius. Có một số bằng chứng rằng cha ông đã được gọi là Honorius. Ông kết hôn với Thermantia có lẽ vào khoảng cuối những năm 330 hoặc đầu những năm 340. Với bà ông đã có ít nhất hai con trai Honorius và Theodosius sinh ra tại Cauca Coca hiện nay Segovia ở Tây Ban Nha. Gia đình là những tín đồ Kitô chính thống. Trong năm 368 Theodosius lần đầu tiên được thăng lên cấp bậc comes trong quân đội La Mã đến giống như một vị tướng và được phái đến tỉnh Britannia đẩy lùi một cuộc xâm lược của các các bộ lạc man rợ khác nhau mà ông đã thành công. Được biết đến được với ông trong chuyến viễn chinh này là con trai của ông Theodosius và kẻ cướp ngôi tương lai Magnus Maximus. Khi trở về ông đã kế tục Jovinus làm Magister equitum praesentalis tại triều đình của Hoàng đế Valentinianus I và với tài năng của mình ông đã tiến hành một chiến dịch thành công chống lại người Alemanni vào năm 370. Năm 373 Theodosius đã được bổ nhiệm làm tướng chỉ huy cuộc viễn chinh nhằm đàn áp các cuộc nổi loạn của Firmus ở Mauretania mà chứng minh là một chiến thắng khác cho tài năng chỉ huy của vị tướng. Tuy nhiên sau chiến thắng mới nhất này Theodosius đã bị bắt bị đưa đến Carthage và bị hành quyết vào đầu năm 376. Những lý do cho vụ hành hình ông là không rõ ràng nhưng nó được cho là có kết quả từ một cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe phái ở Ý sau cái chết đột ngột của Valentinianus I. Một thời gian ngắn trước khi ông bị hành quyết Theodosius được rửa tội một thực tế phổ biến vào thời điểm đó ngay cả đối với những tín đồ Kitô suốt đời. Sau khi Theodosius Già bị hành quyết con trai Theodosius của ông đã được gửi về điền trang của gia đình ở tỉnh Gallaecia. Tuy nhiên chỉ hai năm sau sau thất bại tai hại của người La Mã trong trận Adrianople Theodosius trẻ đã được .