tailieunhanh - Tiết 5 : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

HS biết vận dụng một số biện pháp NT vào văn bản thuyết minh B. Chuẩn bị - Bảng phụ, giấy khổ A0 C. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy – học 1. Kiểm tra - Trong VBTM việc sử dụng các bp NT ntn ? - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS. Nhận xét nhắc nhở 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên - học sinh HOẠT ĐỘNG 1. GV kiểm tra CBB của HS HS đọc đề bài Gv nêu yêu cầu. - Về nội dung, về hình thức - Lập dàn ý chi. | Tiết 5 LUYÊN TÁP SỬ DỤNG MÕT SỐ BIÊN PHÁP NGHÊ THUÂT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH A. Mục tiêu cần đạt HS biết vận dụng một số biện pháp NT vào văn bản thuyết minh B. Chuẩn bị - Bảng phụ giấy khổ Ao C. Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy - hoc 1. Kiểm tra - Trong VBTM việc sử dụng các bp NT ntn - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS. Nhận xét nhắc nhở 2. Bài mới Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1. GV kiểm tra CBB của HS HS đọc đề bài Gv nêu yêu cầu. - Về nội dung về hình thức - Lập dàn ý chi tiết Đề bài Thuyết minh một trong các đồ dùng cái quạt cái bút cái kéo chiếc nón. I. Chuẩn bị ở nhà II. Trình bày thảo luân đề 1 - Viết mở bài. Thuyết minh về chiếc nón HOẠT ĐỘNG 2. 1. MB giới thiệu chung về chiếc nón Trình bày thảo luận một đề. 2. TB a. Lịch sử chiếc nón b. Cấu tạo chiếc nón HS trình bày dàn ý c. Quy trình làm nón Nêu dự kiến cách sử dụng biện pháp d. Giá trị kinh tế văn hoá nghệ thuật của nón NT trong bài thuyết minh. 3. KB Cảm nghĩ chung về chiếc nón trong đời sống hiện tại. Đoạn mở bài. HS đọc đoạn MB. Là người VN ai mà chẳng biết chiếc nón trắng quen thuộc. Mẹ ta đội chiếc nón trắng ra đồng nhổ mạ cấy lúa. Chị ta đội chiếc nón trắng đi chợ chèo đò. Em ta đội chiếc nón trắng đi học. Bạn ta đội chiếc nón trắng bước ra sân khấu. Chiếc nón trắng thân thiết gần gũi là thế nhưng có khi nào đó bạn tự hỏi chiếc nón trắng ra đời từ bào giờ Nó được làm ra ntn Và giá trị kinh tế Các HS khác lắng nghe thảo luận văn hoá nghệ thuật của nó ra sao nhận xét bổ sung sửa chữa dàn ý và III. Trình bày thảo luân đề 2 phần Mb Thuyết minh về cái bút Gv đánh giá cho điểm. chú ý cách sử 1. MB Giới thiệu chung về cái bút dụng biện pháp NT ntn đạt hiệu qủa 2. TB ra sao. a. Cấu tạo bút. HOẠT ĐỘNG 3 b. Các loại bút. 1 HS đã chuẩn bị lên trình bày dàn ý. c. Công dụng bút. Nêu cách sử dụng biện pháp NT d. Bảo quản sử dụng bút. trong bài văn thuyết minh về chiếc 3. KB bút Cảm nghĩ chung về cái bút. HS trình bày đoạn TB tự chọn hoặc GV hướng dẫn HS đọc thêm VB Họ nhà kim

TỪ KHÓA LIÊN QUAN