tailieunhanh - Theodoric Đại đế

Theodoric Đại đế (tiếng Goth: Þiudareiks; tiếng Latin: Flāvius Theodericus; tiếng Hy Lạp: Θευδέριχος, Theuderikhos; tiếng Anh Cổ: Þēodrīc; tiếng Na Uy Cổ: Þjōðrēkr, Þīðrēkr; 454 – 526),[1] là vua của người Ostrogoth (471 – 526), kẻ cai trị nước Ý (493 – 526), nhiếp chính vương của người Visigoth (511 – 526) kiêm tổng trấn của Đế quốc Đông La Mã (còn gọi là Đế quốc Byzantine). Tên Þiudareiks của ông theo tiếng Goth có nghĩa là vị vua của nhân dân hoặc kẻ thống trị của nhân dân.[2] Ông được xem là người anh hùng trong truyền thuyết. | Theodoric Đại đế Theodoric Vua Ostrogoth Hôn phối Audofleda Hậu duệ Amalasuntha Thân phụ Theodemir Thân mẫu Ereleuva Theodoric Đại đế tiếng Goth Fiudareiks tiếng Latin Flavius Theodericus tiếng Hy Lạp 0 uôépi og Theuderikhos tiếng Anh Cổ Fẽodrĩc tiếng Na Uy Cổ ỉýôỗrẽkr ỉũỗrẽkr 454 - 526 1 là vua của người Ostrogoth 471 - 526 kẻ cai trị nước Ý 493 - 526 nhiếp chính vương của người Visigoth 511 - 526 kiêm tổng trấn của Đế quốc Đông La Mã còn gọi là Đế quốc Byzantine . Tên Piudareiks của ông theo tiếng Goth có nghĩa là vị vua của nhân dân hoặc kẻ thống trị của nhân dân. 2 Ông được xem là người anh hùng trong truyền thuyết German. Ông là vị vua có công bảo trợ nghệ thuật và kiến trúc trị vì công minh sáng suốt. Do đó ông được tôn vinh làm Theodoric Đại Đế. 3 Mục lục 1 Tiểu sử o Trước khi lên ngôi o Thời kỳ trị vì Tiêu diệt Odoacer Đối nội Đối ngoại Vấn đề tôn giáo Cuối đời 2 Gia đình và con cháu 3 Di sản o Lăng mộ o Ảnh hưởng văn hóa 4 Chú thích 5 Tài liệu tham khảo Tiểu sử Trước khi lên ngôi Đồng nặng dát bạc có khắc tên của Theodoric do Thái thú La Mã Catulinus phát hành tại thành La Mã khoảng năm 493-526. Theodoric sinh vào năm 454 sau Công Nguyên trên bờ sông Neusiedler See gần Carnuntum một năm sau khi người Ostrogoth thoát khỏi ách thống trị gần một thế kỷ của người Hung. Ông là con của Vua Theodemir và Hoàng hậu Ereleuva ngay từ lúc còn nhỏ tuổi Theodoric đã phải tới kinh thành Constantinopolis làm con tin để đảm bảo thỏa ước được ký kết giữa vua Theodemir của người Ostrogoth với Hoàng đế Đông La Mã Leo I trị vì 457 - 474 . 4 Trong suốt nhiều năm sống tại triều đình Đông La Mã ở Constantinopolis Theodoric đã sớm tiếp thu và học hỏi được nhiều thứ về chiến thuật quân sự và .