tailieunhanh - Tiết 4 : SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

HS hiểu việc sử dụng 1 số biện pháp NT trong VBTM - Biết cách sử dụng 1 số biện pháp NT vào VBTM. B. Chuẩn bị - HS ôn lại lý thuyết văn TM - Các p2 khi làm văn TM C. Tổ chức các hoạt động dạy – học 1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra vở soạn và việc chuẩn bị bài ở nhà của HS. mới . Hoạt động của giáo viên - học sinh HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập VBTM ? VBTM là gì ? | Tiết 4 SỬ DỤNG MÕT SỐ BIÊN PHÁP NGHÊ THUÂT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH A. Mục tiêu cần đạt - HS hiểu việc sử dụng 1 số biện pháp NT trong VBTM - Biết cách sử dụng 1 số biện pháp NT vào VBTM. B. Chuẩn bị - HS ôn lại lý thuyết văn TM - Các p2 khi làm văn TM C. Tổ chức các hoạt đông dạy - hoc 1. Kiểm tra bài cũ GV kiểm tra vở soạn và việc chuẩn bị bài ở nhà của HS. 2. Bài mới Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 Ôn tập VBTM I. Tìm hiểu việc sử dụng môt số biên pháp NT trong VBTM là gì VBTM Đặc điểm chủ yếu của VBTM 1. Ôn tập văn bản TM Được viết ra nhằm mục đích gì K n Là một kiểu văn bản thông dụng trong đời sống Cung cấp những nhận biết về các nhằm cung cấp các tri thức khách quan về đặc điểm sự vật hiện tượng trong TN _ XH tính chất nguyên nhân tác dụng. .của các sự vật hiện Các p2 thuyết minh thường dùng. Bài mới HOẠT ĐỘNG 2. HS đọc VB. Đối tượng thuyết minh là gì Nhận xét gì về đối tượng VB thuyết minh TM vấn đề gì VB cung cấp cho người đọc những tri thức nào tượng trong tự nhiên và XH P2 nêu định nghĩa nêu VD liệt kê so sánh ptích ploại 2. Viết VBTM có sử dụng một số biện pháp NT a. Bài tập VB Hạ Long-Đá và Nước Đối tượng TM Đá và nước của Hạ Long. Là những đối tượng không dễ TM. Nội dung Sự kỳ lạ của Đá và Nước Hạ Long là vô tận. những tri thức mà văn bản đã cung cấp cho người đọc Đá và nước Hạ Long có một vẻ đẹp kỳ lạ vô tận - Nước Vô tận dòng chảy quanh co. - Đá Có thể gợi ra những liên tưởng kỳ thú. Có thể tham quan sóng nước Hạ Long bằng nhiều Những phương thức TM nào phương tiện. những biện pháp NT nào đã được sử Các phương thức TM đã được sử dụng dụng trong VB - Liệt kê phân tích phân loại. Ví dụ nếu chỉ dùng p2 liệt kê các biện pháp NT Miêu tả nhân hoá. Hạ Long có nhiều nước nhiều đảo - Tưởng tượng và liên tưởng nhiều hang động thì đã nêu được tưởng tượng những cuộc dạo chơi những khả năng dạo Sự kỳ lạ của Hạ Long chưa Hãy chơi toàn bài dùng 8 chữ có thể khơi gợi những gạch dưới câu văn nêu khái quát sự những cảm giác có thể có.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN