tailieunhanh - Luận văn đề tài:" Tối ưu hóa mạng 3G"

Trong thời đại hiện nay, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng và các dịch vụ thông tin di động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chiếc điện thoại di động trở thành người bạn thân thiết với tất cả mọi người và các dịch vụ đi kèm theo nó lại ngày càng phát triển. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG II BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2008-2013 Đề tài TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G Sinh viên thực hiện KHỔNG VÃN NHẤT MSSV 408160037 Lớp Đ08VTA1 Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN TẤN NHÂN - 8 2012 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG II BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG HỆ cHính quy NIÊN KHÓA 2008-2013 Đề tài TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G Si nh viên thực hiện KHỔNG VÃN NHẤT MSSV 408160037 Lớp Đ08VTA1 Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN TẤN NHÂN - 8 2012 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH 3 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4 CHƯỚNG 1 TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA 7 GIỚI THIỆU 7 KIẾN TRUC mạng 8 CÁC KÊNH Vỏ TUYẾN 10 Các kênh lôgic 11 Các kênh vật lý 11 Các kênh truyề n tải 12 Kênh truyền tải riêng 12 Các kênh truyền tải chung 12 ĐIỀU khiển CỏNG SUẤT 13 CHUYỂN GIAO 14 CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G 16 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G 16 Mục đích 16 Lý do 16 Các lợi ích của tối ưu 17 . QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA MẠNG W-CDMA 17 . VAI TRÒ CỦA CÁC CHỈ SỐ KPI TRONG TỐI ƯU MẠNG 19 CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH DRIVING TEST VÀ PHÂN TÍCH LOGFILE 23 DRIVING TEST VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM TỐI ƯU MẠNG Vỏ TUYẾN 23 Driving Test 23 TEMS Investigation 24 Actix 25 QUY trình thực hiện driving test 26 Chu ẩn bị 26 Kết nối thi ết bị và tiến hành đo kiểm 27 Kết nối thiết bị 27 Cấu hình các phương pháp đo 30 Hình Cửa sổ thể hiện quét nhiều trong TEMS 31 PHÂN TÍCH LOGFILE VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ 32 Các phương pháp phân tích 32 Phân tích tổng hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN