tailieunhanh - engineering tribology YGwidon W.

Tham khảo sách 'engineering tribology ygwidon w.', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ENGINEERING TRIBOLOGY ENGINEERING TRIBOLOGY Gwidon W. Stachowiak Department of Mechanical and Materials Engineering University of Western Australia Australia Andrew W. Batchelor Department of Mechanical and Materials Engineering University of Western Australia Australia UTTERWQRTH E 1 N E M A N