tailieunhanh - Thế vận hội

Thế vận hội (hay Thế vận hội Thể thao Olympic) là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội gồm Thế vận hội Mùa hè và mùa đông được tổ chức xen kẽ nhau hai năm một lần (vào các năm chẵn). Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. | Thê vận hội Biểu tượng năm vòng tròn tượng trưng cho năm châu lục 3 Biểu tượng Thế Vận Hội Seoul 1988 Thê vận hội hay Thê vận hội Thể thao Olympic là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội gồm Thế vận hội Mùa hè và mùa đông được tổ chức xen kẽ nhau hai năm một lần vào các năm chẵn . Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết hòa bình của toàn nhân loại. Thế vận hội bắt nguồn từ các cuộc thi đấu thể thao thời Hy Lạp cổ đại từ năm 776 trước Công Nguyên cho đến khi Hoàng đế La Mã là Theodosius I cấm đoán vào năm 394. 1 Và Thế vận hội hiện đại được Nam tước người Pháp Pierre Frèdy de Coubertin tổ chức lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19. Đại hội Thể thao Olympic thường được gọi là Thế vận hội Mùa hè được diễn ra cứ bốn năm một lần từ năm 1896 trừ những năm diễn ra chiến tranh thế giới. Thế vận hội Mùa đông được thành lập vào năm 1924 cho những môn thể thao mùa đông. Mới đầu nó được tổ chức cùng năm với Thế vận hội mùa hè nhưng từ năm 1994 Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội mùa hè diễn ra xen kẽ nhau hai năm một lần. Mục lục 1 Lịch sử và những biến động trong thế vận hội 2 Thế vận hội Olympic cổ đại 3 Thế vận hội Olympic hiện đại o Giới thiệu o Ủy ban Olympic quốc tế o Quyết định các môn thi đấu o Các vận động viên và tư cách tham dự o Những nghi thức o Những buổi đầu o Olympic Mùa Hè o Olympic Mùa Đông o Những xáo động về chính trị o Những tiến bộ gần đây 4 Những hạn chế về các hạng mục tổ chức tại Olimpic 5 Ý nghĩa lá cờ năm vòng tròn 6 Danh sách các kỳ thế vận hội 7 Xem thêm 8 Chú thích 9 Liên kết ngoài Lịch sử và những biến động trong thế vận hội Cách đây hơn 2700 năm người Hy Lạp cổ đã tổ chức đợt đua tài Olympía tại bán đảo Peloponnesus cứ 4 năm một lần. Trong thời gian thi đấu các thành bang không dược mang vũ khí vào đấu trường hay đánh nhau. Năm 1896 Thế vận hội hiện đại lần đầu tiên được tổ chức. Năm 1913