tailieunhanh - Tiết 3 : CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

HS nắm được các phương châm về lượng, về chất - Biết vận dụng những p/c này trong giao tiếp B. Chuẩn bị - Bảng phụ C. Tổ chức các hoạt động dạy – học 1. Ổn định 2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị bài của HS 3. Bài mới : Trong giao tiếp có những quy định tuy không được nói ra thành lời nhưng những người tham gia vào giao tiếp cần phải tuân thủ, nếu không thì dù câu nói không mắc lỗi gì về ngữ âm, từ vựng, NP, giao tiếp cũng sẽ không thành. | Tiết 3 CÁC PHƯƠNG CHÂM HÔI THOẠI A. Mục tiêu - HS nắm được các phương châm về lượng về chất - Biết vận dụng những p c này trong giao tiếp B. Chuẩn bị - Bảng phụ C. Tổ chức các hoạt đông dạy - hoc 1. Ổn định 2. Kiểm tra Sự chuẩn bị bài của HS 3. Bài mới Trong giao tiếp có những quy định tuy không được nói ra thành lời nhưng những người tham gia vào giao tiếp cần phải tuân thủ nếu không thì dù câu nói không mắc lỗi gì về ngữ âm từ vựng NP giao tiếp cũng sẽ không thành công. Những qui định đó được thể hiện qua các p c hội thoại. Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 Hướng dẫn HS làm BT 1. HS đọc lời thoại 1 Qua câu hỏi của mình An muốn biết điều gì I. Phương châm về lượng 1. Bài 1 Lời thoại 1 Qua câu hỏi An muốn biết địa điểm học bơi. Lời thoại 2 Câu trả lời chưa đáp ứng được điều An muốn biết. như vậy đây là câu trả lời không có nôi HS đọc lời thoại 2. Nêu nhận xét dung. Rút ra bài học trong hội thoại Cần phải chú ý Từ đó em rút ra được bài học gì xemngười nghe cần biết điều gì để đáp ứng. Nói phải có trong hội thoại nội dung. Không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi. Bài tập 2. HOẠT ĐỘNG 2 HS đọc truyện Các câu hỏi và trả lời của 2 nhân vật đều thừa thông tin Lợn cưới áo mới . Cưới áo mới Là những yếu tố gây cười. nhận xét về các câu hỏi và trả lời Như vậy không nên nói nhiều hơn những điều mà của các nhân vật trong truyện giao tiếp đòi hỏi Từ đó em rút ra bài học gì trong hội thoại cần chú ý nói không thiếu không thừa. Như vậy trong hội thoại cần chú Ghi nhớ 1 ý điều gì Phương châm về lượng trong giao tiếp là Nói phải có nội dung phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp không thiếu không thừa. II. Phương châm về chất 1. Bài tập 1 Phê phán tính nói khoác - Có 2 lời thoại của anh ta là những thông tin không đúng HOẠT ĐỘNG 3 sự thật. HS đọc Quả bí khổng lồ Câu chuyện phê phán điều gì Tránh Vì sao em biết điều đó Nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật. Nói những điều mình không chác chắn Nói những điều GV hướng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN