tailieunhanh - Cách đọc nhãn lựa chọn thực phẩm an toàn

Chọn thực phẩm đúng là yếu tố bảo đảm cho duy trì cân nặng hợp lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn dinh dưỡng. Đọc nhãn thực phẩm là một thực hành quan trọng khi lựa chọn thực phẩm. Ảnh: minh họa - Internet Nhãn thực phẩm cung cấp thông tin để đánh giá thực phẩm như số lượng các chất dinh dưỡng, thành phần của thực phẩm, các chất phụ gia. 1. Đọc thành phần Chú ý rằng thành phần các chất trong thực phẩm được sắp xếp theo thứ tự từ chất có trọng lượng cao đến chất. | Cách đọc nhãn lựa chọn thực phẩm an toàn Chọn thực phẩm đúng là yếu tố bảo đảm cho duy trì cân nặng hợp lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn dinh dưỡng. Đọc nhãn thực phẩm là một thực hành quan trọng khi lựa chọn thực phẩm. Ả 7 77 ĩ J J Anh minh họa - Internet Nhãn thực phâm cung câp thông tin đê đánh giá thực phâm như số lượng các chât dinh dưỡng thành phần của thực phẩm các chất phụ gia. 1. Đọc thành phần Chú ý rằng thành phần các chất trong thực phẩm được sắp xếp theo thứ tự từ chất có trọng lượng cao đến chất có trọng lượng thấp. Phải làm quen với tên khác nhau của các thành phần có trong thực phẩm. Ví dụ như trên nhãn không có tên đường nhưng thực ra lại có đường dưới một tên khác như mật . Nếu bạn phải hạn chế ăn một thành phần nào đó thì cần phải kiểm tra danh sách các thành phần này trước tiên. Ví dụ một người bị dị ứng với một chất nào đó thì phải kiểm tra xem trong thực phẩm có chất đó không. 2. Kiểm tra số lượng Serving khối lượng ăn trong 1 lần trong một bao gói hộp Serving đã được chuân hoá ở trên 100 loại thực phâm bạn có thể so sánh với các sản phâm tương tự về số lượng Serving mà loại thực phâm đó cung cấp. 3. Kiểm tra lượng calo trên một Serving Nên nhớ rằng calories khuyến nghị rất khác nhau tuỳ thuộc vào tuổi giới cân nặng tốc độ chuyển hoá hoạt động thể lực của mỗi người. Tuổi trẻ vận động nhiều thường cần năng lượng cao hơn người già. Nếu lượng calories trong thực phâm đó cao mà bạn đang cần phải giảm cân bạn nên chọn loại thực phâm khác. 4. Xem kỹ tỷ lệ phầm trăm một chất dinh dưỡng nào đó so với nhu cầu ngày Nhãn thực phâm có thể chỉ rõ tỷ lệ phần trăm một chất dinh dưỡng nào đó có trong thực phâm đó so với nhu cầu ngày. Ví dụ